Lot: 1

Güncel Fiyat: 150 TL Açılış Fiyatı: 150 TL Tahmini: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

FUZÛLÎ HAKKINDA BİR İKİ SÖZ, Mekteb-i Bahriyye-i Şahane Muallimi İbrahim Aşkî, Ali Şükrü Matbaası, İstanbul, 1338 (1919), 47 sayfa, 17x12cm.

- TL
Pey Ver Lot Sizde Peyiniz iletildi
İzleyici olarak girdiniz
Pey veremezsiniz.
Pey vermek için butonu sağa çekin
 • Canlı müzayede tamamlanmıştır. İlginiz için teşekkür ederiz.
 •  
 • Lotlar
 • Kazandıklarım
 • FUZÛLÎ HAKKINDA BİR İKİ SÖZ, Mekteb-i Bahriyye-i Şahane Muallimi İbrahim Aşkî, Ali Şükrü Matbaası, İstanbul, 1338 (1919), 47 sayfa, 17x12cm.

  Lot No: 1

  Lot: 1

  FUZÛLÎ HAKKINDA BİR İKİ SÖZ, Mekteb-i Bahriyye-i Şahane Muallimi İbrahim Aşkî, Ali Şükrü Matbaası, İstanbul, 1338 (1919), 47 sayfa, 17x12cm.

  TLSatıldı
 • KADINLAR SALTANATI, Ahmed Refik, Orhaniye Matbaası, İstanbul, 1924, 180 sayfa, 19x12cm. -"1049-1058, Kösem Sultan, Sultan İbrahim, Cinci Hoca, Semur ve Anber Devri…"

  Lot No: 2

  Lot: 2

  KADINLAR SALTANATI, Ahmed Refik, Orhaniye Matbaası, İstanbul, 1924, 180 sayfa, 19x12cm. -"1049-1058, Kösem Sultan, Sultan İbrahim, Cinci Hoca, Semur ve Anber Devri…"

  TLSatıldı
 • ALİMLER VE SAN'ATKARLAR, Ahmed Refik, Orhaniye Matbaası, İstanbul, 1924, 408 sayfa, 350. sayfadan sonrası formaları ayrık haliyle, 19x12cm. -"900-1200, Mimar Sinan, Selânikî Mustafa Efendi, Mimar Davud Ağa…"

  Lot No: 3

  Lot: 3

  ALİMLER VE SAN'ATKARLAR, Ahmed Refik, Orhaniye Matbaası, İstanbul, 1924, 408 sayfa, 350. sayfadan sonrası formaları ayrık haliyle, 19x12cm. -"900-1200, Mimar Sinan, Selânikî Mustafa Efendi, Mimar Davud Ağa…"

  TLSatıldı
 • BİZANS KARŞISINDA TÜRKLER, Ahmed Refik, Marifet Matbaası, İstanbul, 1927, 416 sayfa, 19x12cm. -"699-857 İnönü'nde Türkler ve Bizans, Yeşil Bursa'dan Güzel Hisar'a, Yıldırım'ın Oğulları…"

  Lot No: 4

  Lot: 4

  BİZANS KARŞISINDA TÜRKLER, Ahmed Refik, Marifet Matbaası, İstanbul, 1927, 416 sayfa, 19x12cm. -"699-857 İnönü'nde Türkler ve Bizans, Yeşil Bursa'dan Güzel Hisar'a, Yıldırım'ın Oğulları…"

  TLSatıldı
 • SOKOLLU, Ahmed Refik, Orhaniye Matbaası, İstanbul, 1924, 334 sayfa, 19x12cm. -"911-987 Sokollu'nun Gençliği, Sokollu ve Şehzade Selim, Süleyman Kânûnî'ye Sadâreti…"

  Lot No: 5

  Lot: 5

  SOKOLLU, Ahmed Refik, Orhaniye Matbaası, İstanbul, 1924, 334 sayfa, 19x12cm. -"911-987 Sokollu'nun Gençliği, Sokollu ve Şehzade Selim, Süleyman Kânûnî'ye Sadâreti…"

  TLSatıldı
 • MEMLEKET HİKAYELERİ, Refik Halid (Karay), Orhaniye Matbaası, İstanbul, 1335 (1917), 213 sayfa, 19x13cm.

  Lot No: 6

  Lot: 6

  MEMLEKET HİKAYELERİ, Refik Halid (Karay), Orhaniye Matbaası, İstanbul, 1335 (1917), 213 sayfa, 19x13cm.

  TLSatıldı
 • TÂRÎH-İ DÎN-İ İSLÂM, kısm-ı Mekkî, cilt 3, Mahmud Esad Seydişehrî, Cihan Biraderler Matbaası, İstanbul, 1342 (1923), 294 sayfa, 20x13cm.

  Lot No: 7

  Lot: 7

  TÂRÎH-İ DÎN-İ İSLÂM, kısm-ı Mekkî, cilt 3, Mahmud Esad Seydişehrî, Cihan Biraderler Matbaası, İstanbul, 1342 (1923), 294 sayfa, 20x13cm.

  TLSatıldı
 • CEHENNEMLİK, Hüseyin Rahmi (Gürpınar), Orhaniye Matbaası, İstanbul, 1340 (1921), 640 sayfa, arka kapağı hafif ayrık haliyle, 19x13cm.

  Lot No: 8

  Lot: 8

  CEHENNEMLİK, Hüseyin Rahmi (Gürpınar), Orhaniye Matbaası, İstanbul, 1340 (1921), 640 sayfa, arka kapağı hafif ayrık haliyle, 19x13cm.

  TLSatıldı
 • ZOR NİKAHI, Moliere, Çev. Refik Paşa, Teşebbüs Matbaası, İstanbul, 1339-1341 (1920-1922), 48 sayfa, 17x12cm.

  Lot No: 9

  Lot: 9

  ZOR NİKAHI, Moliere, Çev. Refik Paşa, Teşebbüs Matbaası, İstanbul, 1339-1341 (1920-1922), 48 sayfa, 17x12cm.

  TLSatıldı
 • KİRPİNİN DEDİKLERİ, Refik Halid (Karay), "1335-1328-1326-1326 senelerine ait", Hilal Matbaası, İstanbul, 1336 (1918), 326 sayfa, 19x13cm.

  Lot No: 10

  Lot: 10

  KİRPİNİN DEDİKLERİ, Refik Halid (Karay), "1335-1328-1326-1326 senelerine ait", Hilal Matbaası, İstanbul, 1336 (1918), 326 sayfa, 19x13cm.

  TLSatıldı
 • GÂZÎLERE ARMAĞAN, İzmirli İsmail Hakkı, "Harbiye Nezâretince tahrîr ettirilmiştir.", Matbaa-i Askeriyye, İstanbul, 1332 (1914), 204 sayfa, 19x14cm.

  Lot No: 11

  Lot: 11

  GÂZÎLERE ARMAĞAN, İzmirli İsmail Hakkı, "Harbiye Nezâretince tahrîr ettirilmiştir.", Matbaa-i Askeriyye, İstanbul, 1332 (1914), 204 sayfa, 19x14cm.

  TLSatıldı
 • MEFKÛRE-İ VATAN ORDUDA İMÂN, Piyade Binbaşısı Bekir Fikri, Tanim Matbaası, İstanbul, 1320 (1902), 186 sayfa, 19x12cm.

  Lot No: 12

  Lot: 12

  MEFKÛRE-İ VATAN ORDUDA İMÂN, Piyade Binbaşısı Bekir Fikri, Tanim Matbaası, İstanbul, 1320 (1902), 186 sayfa, 19x12cm.

  TLSatıldı
 • SAMUR DEVRİ, Ahmed Refik, Marifet Matbaası, İstanbul, 1327 (1909), 250 sayfa, 19x13cm. -"1049-1059 Dördüncü Murad'ın Vefatı, Sultan İbrâhim'in mahfesten çıkarılması, Kösem Valide…"

  Lot No: 13

  Lot: 13

  SAMUR DEVRİ, Ahmed Refik, Marifet Matbaası, İstanbul, 1327 (1909), 250 sayfa, 19x13cm. -"1049-1059 Dördüncü Murad'ın Vefatı, Sultan İbrâhim'in mahfesten çıkarılması, Kösem Valide…"

  TLSatıldı
 • NİKOMEDE, Meşhur Fransız Şairi Pierre Corneille'nin trajedisi, Çev. Kâzım Nâmî, Devlet Matbaası, İstanbul, 1927, 26 sayfa, 21x14cm.

  Lot No: 14

  Lot: 14

  NİKOMEDE, Meşhur Fransız Şairi Pierre Corneille'nin trajedisi, Çev. Kâzım Nâmî, Devlet Matbaası, İstanbul, 1927, 26 sayfa, 21x14cm.

  TLSatıldı
 • BORÇLAR KÂNUNU, Cihan Matbaası, İstanbul, 1926, 609-777 sayfalar arası, 17x12cm.

  Lot No: 15

  Lot: 15

  BORÇLAR KÂNUNU, Cihan Matbaası, İstanbul, 1926, 609-777 sayfalar arası, 17x12cm.

  TLSatıldı
 • TÜRK KÂNÛN-İ MEDENÎSİ, Cihan Matbaası, İstanbul, 1926, 607 sayfa, 16x12cm.

  Lot No: 16

  Lot: 16

  TÜRK KÂNÛN-İ MEDENÎSİ, Cihan Matbaası, İstanbul, 1926, 607 sayfa, 16x12cm.

  TLSatıldı
 • KİTÂB-I ŞERH-İ KAVÂİD-İ KÜLLİYYE (MECELLE'NİN KAVÂİD-İ KÜLLİYESİNİN ŞERHİ), Mekteb-i Hukûk Muallimi Ali Haydar, Âlem Matbaası, İstanbul, 1313 (1895), 387 sayfa, 18x12cm.

  Lot No: 17

  Lot: 17

  KİTÂB-I ŞERH-İ KAVÂİD-İ KÜLLİYYE (MECELLE'NİN KAVÂİD-İ KÜLLİYESİNİN ŞERHİ), Mekteb-i Hukûk Muallimi Ali Haydar, Âlem Matbaası, İstanbul, 1313 (1895), 387 sayfa, 18x12cm.

  TLSatıldı
 • TİCÂRET KÂNÛNU, Âmedî Matbaası, İstanbul, 1925, 303 sayfa, 20x14cm.

  Lot No: 18

  Lot: 18

  TİCÂRET KÂNÛNU, Âmedî Matbaası, İstanbul, 1925, 303 sayfa, 20x14cm.

  TLSatıldı
 • BAZI OSMANLI SEFERLERİ HAKKINDA MÜTÂLAÂTIM, 1. Ferik Zeki, Matbaa-i Askeriyye, İstanbul, 1339 (1920), 69 sayfa, 20x14cm.

  Lot No: 19

  Lot: 19

  BAZI OSMANLI SEFERLERİ HAKKINDA MÜTÂLAÂTIM, 1. Ferik Zeki, Matbaa-i Askeriyye, İstanbul, 1339 (1920), 69 sayfa, 20x14cm.

  TLSatıldı
 • DÜRR-İ SENCÎDE, Hasan Hilmi b. Osman Nuri, İstanbul, 1327 (1909), 224 sayfa, 19x13cm.

  Lot No: 20

  Lot: 20

  DÜRR-İ SENCÎDE, Hasan Hilmi b. Osman Nuri, İstanbul, 1327 (1909), 224 sayfa, 19x13cm.

  TLSatıldı
 • ÂSÂR-I İLMİYYE KÜTÜPHÂNESİ FİHRİSTİ, İstanbul Bâb-ı Âli Caddesi numara 105, Âmedî Matbaası, İstanbul, 1346 (1928), 23 sayfa, 19x13cm.

  Lot No: 21

  Lot: 21

  ÂSÂR-I İLMİYYE KÜTÜPHÂNESİ FİHRİSTİ, İstanbul Bâb-ı Âli Caddesi numara 105, Âmedî Matbaası, İstanbul, 1346 (1928), 23 sayfa, 19x13cm.

  TLSatıldı
 • NUMÛNE-İ EDEBİYYÂT-I OSMÂNİYYE, Ebuzziyâ Tevfik, Matbaa-i Ebuzziyâ, İstanbul, 1308 (1890), 500 sayfa, 19x12cm. -"Dokuzuncu asr-ı hicrî'den günümüze kadar en meşhur üdebâmızın âsârını câmi ve her biri hakkında mülâhazât-ı edebiyyeyi şâmildir."

  Lot No: 22

  Lot: 22

  NUMÛNE-İ EDEBİYYÂT-I OSMÂNİYYE, Ebuzziyâ Tevfik, Matbaa-i Ebuzziyâ, İstanbul, 1308 (1890), 500 sayfa, 19x12cm. -"Dokuzuncu asr-ı hicrî'den günümüze kadar en meşhur üdebâmızın âsârını câmi ve her biri hakkında mülâhazât-ı edebiyyeyi şâmildir."

  TLSatıldı
 • MUVAZZAH MÂLÛMÂT-I DÎNİYYE, Kadıköy Mekteb-i Sultânîsi Ulûm-i Dîniyye Muallimi Erşed, Şirket-i Mürettebiyye Matbaası, İstanbul, 1336 (1918), 88 sayfa, 21x14cm.

  Lot No: 23

  Lot: 23

  MUVAZZAH MÂLÛMÂT-I DÎNİYYE, Kadıköy Mekteb-i Sultânîsi Ulûm-i Dîniyye Muallimi Erşed, Şirket-i Mürettebiyye Matbaası, İstanbul, 1336 (1918), 88 sayfa, 21x14cm.

  TLSatıldı
 • KENZÜ'L-İRFÂN FÎ EHÂDÎS-İ NEBİYYİ'R-RAHMÂN, Erbilî Mehmed Esad Efendi, Mahmud Bey Matbaası, İstanbul, 1327 (1909), 160 sayfa, 20x14cm.

  Lot No: 24

  Lot: 24

  KENZÜ'L-İRFÂN FÎ EHÂDÎS-İ NEBİYYİ'R-RAHMÂN, Erbilî Mehmed Esad Efendi, Mahmud Bey Matbaası, İstanbul, 1327 (1909), 160 sayfa, 20x14cm.

  TLSatıldı
 • TELHÎS-I USÛL-İ FIKIH, Mahmud Esad Seydişehrî, Vilâyet Matbaası, İZMİR, 1309 (1891), 396 sayfa, 19x13cm.

  Lot No: 25

  Lot: 25

  TELHÎS-I USÛL-İ FIKIH, Mahmud Esad Seydişehrî, Vilâyet Matbaası, İZMİR, 1309 (1891), 396 sayfa, 19x13cm.

  TLSatıldı
 • TEŞEBBÜS-İ ŞAHSÎ, Tâhirü'l-Mevlevî, "Millî ve Hakikî musavver roman", Yeni Osmanlı Matbaası, İstanbul, 1330 (1912), 121 sayfa, 21x15cm.

  Lot No: 26

  Lot: 26

  TEŞEBBÜS-İ ŞAHSÎ, Tâhirü'l-Mevlevî, "Millî ve Hakikî musavver roman", Yeni Osmanlı Matbaası, İstanbul, 1330 (1912), 121 sayfa, 21x15cm.

  TLSatıldı
 • İLMÜ'N-NEFS, Babanzâde Ahmed Nâim, Künye sayfası eksik haliyle, 631 sayfa, 20x14cm.

  Lot No: 27

  Lot: 27

  İLMÜ'N-NEFS, Babanzâde Ahmed Nâim, Künye sayfası eksik haliyle, 631 sayfa, 20x14cm.

  TLSatıldı
 • DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMÂNİYE TÂRİHİ, 12. cilt, Hayrullah Efendi, Matbaa-i Amire, İstanbul, 1288 (1871), 67 sayfa, 21x14cm.

  Lot No: 28

  Lot: 28

  DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMÂNİYE TÂRİHİ, 12. cilt, Hayrullah Efendi, Matbaa-i Amire, İstanbul, 1288 (1871), 67 sayfa, 21x14cm.

  TLSatıldı
 • TELHÎS-I TÂRÎH-İ OSMÂNÎ, Binbaşı Mehmed Tevfik, Şirket-i Mürettebiye Matbaası, İstanbul, 1305 (1887), 244 sayfa, 18x12cm.

  Lot No: 29

  Lot: 29

  TELHÎS-I TÂRÎH-İ OSMÂNÎ, Binbaşı Mehmed Tevfik, Şirket-i Mürettebiye Matbaası, İstanbul, 1305 (1887), 244 sayfa, 18x12cm.

  TLSatıldı
 • LÜGAT-I NÂCÎ, Muallim Nâcî, Kanaat Matbaası, İstanbul, 960 sayfa, 20x14cm.

  Lot No: 30

  Lot: 30

  LÜGAT-I NÂCÎ, Muallim Nâcî, Kanaat Matbaası, İstanbul, 960 sayfa, 20x14cm.

  TLSatıldı
 • KİMYA DERSLERİ, 2 cilt bir arada, Tıp Fakültesi kimya muallimi Hâdî Fâik, Matbaa-i Amire, İstanbul, 1332 (1914), 382+393 sayfa, 20x13cm.

  Lot No: 31

  Lot: 31

  KİMYA DERSLERİ, 2 cilt bir arada, Tıp Fakültesi kimya muallimi Hâdî Fâik, Matbaa-i Amire, İstanbul, 1332 (1914), 382+393 sayfa, 20x13cm.

  TLSatıldı
 • FERHENG-İ ŞUÛRÎ (Farsça-Türkçe Lügat), 1. cilt, Cemal Efendi Matbaası, İstanbul, 1314 (1896), 480 sayfa, 24x15cm.

  Lot No: 32

  Lot: 32

  FERHENG-İ ŞUÛRÎ (Farsça-Türkçe Lügat), 1. cilt, Cemal Efendi Matbaası, İstanbul, 1314 (1896), 480 sayfa, 24x15cm.

  TLSatıldı
 • TOPOGRAFYA-İ ASKERÎ, Mustafa Nazmi ve Derviş Mehmed, 106 sayfa, 21x14cm.

  Lot No: 33

  Lot: 33

  TOPOGRAFYA-İ ASKERÎ, Mustafa Nazmi ve Derviş Mehmed, 106 sayfa, 21x14cm.

  TLSatıldı
 • NAZARÎ VE SINÂÎ ELEKTRİK HAKKINDA AMELÎ DERSLER, cilt 3, telsiz telgraf konulu, Çev. Binbaşı Şemsi, Matbaa-i Askerî, İstanbul, 1928, 315 sayfa, 23x15m.

  Lot No: 34

  Lot: 34

  NAZARÎ VE SINÂÎ ELEKTRİK HAKKINDA AMELÎ DERSLER, cilt 3, telsiz telgraf konulu, Çev. Binbaşı Şemsi, Matbaa-i Askerî, İstanbul, 1928, 315 sayfa, 23x15m.

  TLSatıldı
 • TÂRÎH-İ NAPOLYON, 1. cilt, Tophane-i Amire Matbaası, İstanbul, 1285 (1868), 261 sayfa, 23x15cm.

  Lot No: 35

  Lot: 35

  TÂRÎH-İ NAPOLYON, 1. cilt, Tophane-i Amire Matbaası, İstanbul, 1285 (1868), 261 sayfa, 23x15cm.

  TLSatıldı
 • SARIKAMIŞ, Mülga Dokuzuncu Kolordu Erkân-ı Harbiye Reisi Kaymakam Şerif, Necm-i İstikbal Matbaası, İstanbul, 1338 (1919), 200 sayfa+ 1 adet 100x60 cm katlamalı harita sayfası, 24x16cm.

  Lot No: 36

  Lot: 36

  SARIKAMIŞ, Mülga Dokuzuncu Kolordu Erkân-ı Harbiye Reisi Kaymakam Şerif, Necm-i İstikbal Matbaası, İstanbul, 1338 (1919), 200 sayfa+ 1 adet 100x60 cm katlamalı harita sayfası, 24x16cm.

  TLSatıldı
 • DÎVANÇE-İ TÂHİR, Bursalı Mehmed Tahir (Osmanlı Müellifleri Kitabının Yazarı), Asr Matbaası, İstanbul, 1318 (1900), 156 sayfa, 16x9cm.

  Lot No: 37

  Lot: 37

  DÎVANÇE-İ TÂHİR, Bursalı Mehmed Tahir (Osmanlı Müellifleri Kitabının Yazarı), Asr Matbaası, İstanbul, 1318 (1900), 156 sayfa, 16x9cm.

  TLSatıldı
 • ZÂBİTİN HARP ÇANTASI,"Umum Heyet-i Askeriye için amelî nâbiye ve semkü'l-ceyş rehberi", Binbaşı Mehmed Nihat, Orhaniye Matbaası, İstanbul, 1335 (1919), 560 sayfa, 16x11cm.

  Lot No: 38

  Lot: 38

  ZÂBİTİN HARP ÇANTASI,"Umum Heyet-i Askeriye için amelî nâbiye ve semkü'l-ceyş rehberi", Binbaşı Mehmed Nihat, Orhaniye Matbaası, İstanbul, 1335 (1919), 560 sayfa, 16x11cm.

  TLSatıldı
 • FEZLEKE-İ TÂRÎH-İ UMÛMÎ, 3 cilt bir arada, Ali Tevfik, Mekteb-i Harbiye Matbaası, İstanbul, 1328 (1910), 272+276+318 sayfa, 16x11cm.

  Lot No: 39

  Lot: 39

  FEZLEKE-İ TÂRÎH-İ UMÛMÎ, 3 cilt bir arada, Ali Tevfik, Mekteb-i Harbiye Matbaası, İstanbul, 1328 (1910), 272+276+318 sayfa, 16x11cm.

  TLSatıldı
 • İSTANBUL'UN İÇ YÜZÜ, Refik Halid (Karay), Orhaniye Matbaası, İstanbul, 1336 (1918), 243 sayfa, formaları hemen hemen ayrık haliyle, 19x13cm.

  Lot No: 40

  Lot: 40

  İSTANBUL'UN İÇ YÜZÜ, Refik Halid (Karay), Orhaniye Matbaası, İstanbul, 1336 (1918), 243 sayfa, formaları hemen hemen ayrık haliyle, 19x13cm.

  TLSatıldı
 • MEZARINDAN KALKAN ŞEHÎD, Hüseyin Rahmİ, Marifet Matbaası, İstanbul, 1929, 303 sayfa, formaları kısmen ayrık haliyle, 17x12cm.

  Lot No: 41

  Lot: 41

  MEZARINDAN KALKAN ŞEHÎD, Hüseyin Rahmİ, Marifet Matbaası, İstanbul, 1929, 303 sayfa, formaları kısmen ayrık haliyle, 17x12cm.

  TLSatıldı
 • KİTÂBÜ'T-TENVÎR, Ahmed Rasim Avnî, Necm-i İstikbal Matbaası, İstanbul, 1334 (1916), 31 sayfa, 15x12cm.

  Lot No: 42

  Lot: 42

  KİTÂBÜ'T-TENVÎR, Ahmed Rasim Avnî, Necm-i İstikbal Matbaası, İstanbul, 1334 (1916), 31 sayfa, 15x12cm.

  TLSatıldı
 • DURÛB-İ EMSÂL-İ OSMÂNİYYE, Şinasi, Tasvîr-i Efkâr Gazetesinde tab olunmuştur, İstanbul, 1280 (1863), 229 sayfa, arka kapağı kısmen ayrık haliyle, 16x11cm.

  Lot No: 43

  Lot: 43

  DURÛB-İ EMSÂL-İ OSMÂNİYYE, Şinasi, Tasvîr-i Efkâr Gazetesinde tab olunmuştur, İstanbul, 1280 (1863), 229 sayfa, arka kapağı kısmen ayrık haliyle, 16x11cm.

  TLSatıldı
 • TÜRK CEZÂ KÂNÛNU, "320 numara ve 13 Mart 1926 tarihli cerîde-i resmiyeden iktibâs edilmiştir.", Cihan Matbaası, İstanbul, 1926, 324+10 sayfa, 16x12cm.

  Lot No: 44

  Lot: 44

  TÜRK CEZÂ KÂNÛNU, "320 numara ve 13 Mart 1926 tarihli cerîde-i resmiyeden iktibâs edilmiştir.", Cihan Matbaası, İstanbul, 1926, 324+10 sayfa, 16x12cm.

  TLSatıldı
 • BALKAN HARBİNE ÂİT HÂTIRÂTIM, Erkân-ı Harbiyye-i Umûmiyye Reîsi birinci Ferik Zeki, Matbaa-i Askeriye, İstanbul, 1337 (1918), 112 sayfa, 21x14cm.

  Lot No: 45

  Lot: 45

  BALKAN HARBİNE ÂİT HÂTIRÂTIM, Erkân-ı Harbiyye-i Umûmiyye Reîsi birinci Ferik Zeki, Matbaa-i Askeriye, İstanbul, 1337 (1918), 112 sayfa, 21x14cm.

  TLSatıldı
 • HAYÂT-I HAZRET-İ MUHAMMED, 1. cilt, Lütfullah Ahmed, Matbaa-i Ahmed Kamil, 1342 (1923), 336 sayfa, 19x14cm.

  Lot No: 46

  Lot: 46

  HAYÂT-I HAZRET-İ MUHAMMED, 1. cilt, Lütfullah Ahmed, Matbaa-i Ahmed Kamil, 1342 (1923), 336 sayfa, 19x14cm.

  TLSatıldı
 • MUSAHHAH MEVLİD-İ ŞERÎF, "Atufetli Rıza Efendi Hazretleri tarafından nüsha-i asliyesine tatbîkan tashîh edilmiştir.", Matbaa-i Ahmed Kamil, İstanbul, 1327 (1909), 27 sayfa, 19x13cm.

  Lot No: 47

  Lot: 47

  MUSAHHAH MEVLİD-İ ŞERÎF, "Atufetli Rıza Efendi Hazretleri tarafından nüsha-i asliyesine tatbîkan tashîh edilmiştir.", Matbaa-i Ahmed Kamil, İstanbul, 1327 (1909), 27 sayfa, 19x13cm.

  TLSatıldı
 • UMÛMÎ TÂRÎH, Ahmed Refik, Orhaniye Matbaası, İstanbul, 1342 (1923), 208 sayfa, formaları ayrık haliyle, 20x14cm.

  Lot No: 48

  Lot: 48

  UMÛMÎ TÂRÎH, Ahmed Refik, Orhaniye Matbaası, İstanbul, 1342 (1923), 208 sayfa, formaları ayrık haliyle, 20x14cm.

  TLSatıldı
 • YENİ SARF VE NAHİV DERSLERİ, Mithat Sadullah, Şirket-i Mürettebiyye Matbaası, İstanbul, 1339 (1920), 159 sayfa, 21x14cm.

  Lot No: 49

  Lot: 49

  YENİ SARF VE NAHİV DERSLERİ, Mithat Sadullah, Şirket-i Mürettebiyye Matbaası, İstanbul, 1339 (1920), 159 sayfa, 21x14cm.

  TLSatıldı
 • KARANLIK KONAKTA NE VAR?, M. Akil, Kanaat Kütüphanesi, İstanbul, 1928, 126+2 sayfa, 20x15cm.

  Lot No: 50

  Lot: 50

  KARANLIK KONAKTA NE VAR?, M. Akil, Kanaat Kütüphanesi, İstanbul, 1928, 126+2 sayfa, 20x15cm.

  TLSatıldı
 • YENİ KIRÂAT KİTABI, Altıncı Kısım, Ruşen Eşref-Mithat Sadullah-Necmeddin Sadık, Şirket-i Mürettebiyye Matbaası, İstanbul, 1920, 191 sayfa, formaları kısmen ayrık haliyle, 21x15cm. -"Maarif-i Nezâret celîlesi tarafından teşkil olunan tedkîk-i kütüb encümenince bi't-tedkîk bütün mektepler için en selis ve müfîd kıraat kitabı olarak kabul edilmiş ve resimlerinin mükemmeliyetine tab'ının nefasetine, imlâsının mutarred olmasına fevka'lade itina olunmuştur."

  Lot No: 51

  Lot: 51

  YENİ KIRÂAT KİTABI, Altıncı Kısım, Ruşen Eşref-Mithat Sadullah-Necmeddin Sadık, Şirket-i Mürettebiyye Matbaası, İstanbul, 1920, 191 sayfa, formaları kısmen ayrık haliyle, 21x15cm. -"Maarif-i Nezâret celîlesi tarafından teşkil olunan tedkîk-i kütüb encümenince bi't-tedkîk bütün mektepler için en selis ve müfîd kıraat kitabı olarak kabul edilmiş ve resimlerinin mükemmeliyetine tab'ının nefasetine, imlâsının mutarred olmasına fevka'lade itina olunmuştur."

  TLSatıldı
 • EŞREF'İN KÜLLİYÂTI, Birinci kitap, "Merhum şairin hayatı hakkında yazılmış tedkikler bu kitaptadır.", Vakt Matbaası, 1928, 18x14cm.

  Lot No: 52

  Lot: 52

  EŞREF'İN KÜLLİYÂTI, Birinci kitap, "Merhum şairin hayatı hakkında yazılmış tedkikler bu kitaptadır.", Vakt Matbaası, 1928, 18x14cm.

  TLSatıldı
 • HAYVANLAR ALEMİ (EN YENİ İLM-İ HAYVÂNÂT), Çev. Ali Nadir Lozan Dârü'l-Fünûnu'ndan mezun muallim lisansiye, Sultâni 6. sene, Matbaa-i Hayriyye ve Şürekâsı, İstanbul, 1332 (1914), 223+9 sayfa, 23x15cm. -"Maârif Nezâreti telîf ve tercüme komisyonunun takdîrine mazhâr olmuş ve meclîs-i kebîr maârifce sultânî mektebleri altıncı senesiyle dârü'l-muallimînlere kabul edilerek sınıflarda tedrîsi tensîb edilmiştir."

  Lot No: 53

  Lot: 53

  HAYVANLAR ALEMİ (EN YENİ İLM-İ HAYVÂNÂT), Çev. Ali Nadir Lozan Dârü'l-Fünûnu'ndan mezun muallim lisansiye, Sultâni 6. sene, Matbaa-i Hayriyye ve Şürekâsı, İstanbul, 1332 (1914), 223+9 sayfa, 23x15cm. -"Maârif Nezâreti telîf ve tercüme komisyonunun takdîrine mazhâr olmuş ve meclîs-i kebîr maârifce sultânî mektebleri altıncı senesiyle dârü'l-muallimînlere kabul edilerek sınıflarda tedrîsi tensîb edilmiştir."

  TLSatıldı
 • ÇALIKUŞU, Reşad Nuri (Güntekin), Amedî Matbaası, İstanbul, 1928, 497 sayfa, sırtı ayrık haliyle, 23x15cm.

  Lot No: 54

  Lot: 54

  ÇALIKUŞU, Reşad Nuri (Güntekin), Amedî Matbaası, İstanbul, 1928, 497 sayfa, sırtı ayrık haliyle, 23x15cm.

  TLSatıldı
 • TÂRÎH-İ UMÛMÎ, 4. cilt, Mehmed Murad, Matbaa-i Zirayır, İstanbul, 1328 (1910), 462 sayfa, 20x14cm.

  Lot No: 55

  Lot: 55

  TÂRÎH-İ UMÛMÎ, 4. cilt, Mehmed Murad, Matbaa-i Zirayır, İstanbul, 1328 (1910), 462 sayfa, 20x14cm.

  TLSatıldı
 • BOLONYA ESRÂRI, Pierre Sal, Çev. Mehmed Sâbit, Mekteb-i Sanâyi Matbaası, 1311 (1893), 342 sayfa, 19x13cm.

  Lot No: 56

  Lot: 56

  BOLONYA ESRÂRI, Pierre Sal, Çev. Mehmed Sâbit, Mekteb-i Sanâyi Matbaası, 1311 (1893), 342 sayfa, 19x13cm.

  TLSatıldı
 • SİSLİ GECELER, Halid Nusret, Orhaniye Matbaası, İstanbul, 1341 (1922), 240 sayfa, formaları ayrık haliyle, 20x13cm.

  Lot No: 57

  Lot: 57

  SİSLİ GECELER, Halid Nusret, Orhaniye Matbaası, İstanbul, 1341 (1922), 240 sayfa, formaları ayrık haliyle, 20x13cm.

  TLSatıldı
 • MUSAVVER OSMANLI TÂRÎHİ, A. Nüzhet, Artın Asaduryan ve Mahdumları Matbaası, İstanbul, 1328 (1910), 196 sayfa, formaları ayrık haliyle, 20x13cm.

  Lot No: 58

  Lot: 58

  MUSAVVER OSMANLI TÂRÎHİ, A. Nüzhet, Artın Asaduryan ve Mahdumları Matbaası, İstanbul, 1328 (1910), 196 sayfa, formaları ayrık haliyle, 20x13cm.

  TLSatıldı
 • MECMÛAM, Kerküklü Ahmed Ziyâüddin, Kitapçı Arakıl Matbaası, İstanbul, 1319 (1901), 184 sayfa, sırtı ayrık haliyle, 14x10cm.

  Lot No: 59

  Lot: 59

  MECMÛAM, Kerküklü Ahmed Ziyâüddin, Kitapçı Arakıl Matbaası, İstanbul, 1319 (1901), 184 sayfa, sırtı ayrık haliyle, 14x10cm.

  TLSatıldı
 • TOPKAPI SARÂY-I HÜMÂYUNU MEYDANINDA KÂİN MÜZE-İ ASKERÎ-İ OSMÂNÎ ZÜVVÂRINA MAHSÛS REHBER, A. Sermed Muhtar, Necm-i İstikbal Matbaası, İstanbul, 1338 (1922), 101 sayfa, 24x16cm.

  Lot No: 60

  Lot: 60

  TOPKAPI SARÂY-I HÜMÂYUNU MEYDANINDA KÂİN MÜZE-İ ASKERÎ-İ OSMÂNÎ ZÜVVÂRINA MAHSÛS REHBER, A. Sermed Muhtar, Necm-i İstikbal Matbaası, İstanbul, 1338 (1922), 101 sayfa, 24x16cm.

  TLSatıldı
 • KÂMÛS-İ TÜRKÎ, Şemsettin Sami, İkdam Matbaası, İstanbul, 1317 (1899), 1575 sayfa, ön kapağı kısmen ayrık ve cildi tamire muhtaç haliyle, 24x17cm.

  Lot No: 61

  Lot: 61

  KÂMÛS-İ TÜRKÎ, Şemsettin Sami, İkdam Matbaası, İstanbul, 1317 (1899), 1575 sayfa, ön kapağı kısmen ayrık ve cildi tamire muhtaç haliyle, 24x17cm.

  TLSatıldı
 • SAFVETÜ'L-BEYÂN FÎ TEFSÎRİ'L-KUR'ÂN, 1. cilt, Şeyhü'l-İslâm Musa Kâzım, Matbaa-i Amire, İstanbul, 1335 (1917), 24x17cm.

  Lot No: 62

  Lot: 62

  SAFVETÜ'L-BEYÂN FÎ TEFSÎRİ'L-KUR'ÂN, 1. cilt, Şeyhü'l-İslâm Musa Kâzım, Matbaa-i Amire, İstanbul, 1335 (1917), 24x17cm.

  TLSatıldı
 • MEVÂHİBÜ LEDÜNNİYE TERCÜMESİ MEÂLİMÜ'L-YAKÎN (HÂMİŞİNDE ŞEMÂİL-İ ŞERÎFE TERCÜMESİ ve HADÎS-İ ERBÂIN TERCÜMESİ) , İmam Kastalânî, Çev. Abdü'l-Bâkî. Matbaa-i Amire, 1257 (1841), 517 sayfa, 27x18cm.

  Lot No: 63

  Lot: 63

  MEVÂHİBÜ LEDÜNNİYE TERCÜMESİ MEÂLİMÜ'L-YAKÎN (HÂMİŞİNDE ŞEMÂİL-İ ŞERÎFE TERCÜMESİ ve HADÎS-İ ERBÂIN TERCÜMESİ) , İmam Kastalânî, Çev. Abdü'l-Bâkî. Matbaa-i Amire, 1257 (1841), 517 sayfa, 27x18cm.

  TLSatıldı
 • TÜRK KÂNÛN-İ MEDENÎSİ, "Kanun numarası 743", Hakimiyet-i Milliyye Matbaası, İstanbul, 1927, 239 sayfa, cildi ve formaları ayrık haliyle, 27x20cm.

  Lot No: 64

  Lot: 64

  TÜRK KÂNÛN-İ MEDENÎSİ, "Kanun numarası 743", Hakimiyet-i Milliyye Matbaası, İstanbul, 1927, 239 sayfa, cildi ve formaları ayrık haliyle, 27x20cm.

  TLSatıldı
 • MUSAVVER TARÎF-İ HAYVÂNÂT, M. Emin, Matbaa-i Osmaniye, İstanbul, 1306 (1888), 71 sayfa + 24 levha, cildinden ayrık haliyle, formaları birbirinden ayrık, 27x19cm.

  Lot No: 65

  Lot: 65

  MUSAVVER TARÎF-İ HAYVÂNÂT, M. Emin, Matbaa-i Osmaniye, İstanbul, 1306 (1888), 71 sayfa + 24 levha, cildinden ayrık haliyle, formaları birbirinden ayrık, 27x19cm.

  TLSatıldı
 • EL-FENNÜ'L-İSLÂMÎ FÎ'L-ASRİ'L-EYYÛBÎ, Arapça, Dr. Muhammed Abdülaziz Merzuk, Dârü'l-Kalem, MISIR, 1963, 127 sayfa, 16x12cm.

  Lot No: 66

  Lot: 66

  EL-FENNÜ'L-İSLÂMÎ FÎ'L-ASRİ'L-EYYÛBÎ, Arapça, Dr. Muhammed Abdülaziz Merzuk, Dârü'l-Kalem, MISIR, 1963, 127 sayfa, 16x12cm.

  TLSatıldı
 • SUALLİ CEVAPLI TECVÎD KİTABI, künye sayfası eksik haliyle, 29 sayfa, 19x13cm.

  Lot No: 67

  Lot: 67

  SUALLİ CEVAPLI TECVÎD KİTABI, künye sayfası eksik haliyle, 29 sayfa, 19x13cm.

  TLSatıldı
 • DİN DERSLERİ TEBÂREKE CÜZ'-İ ŞERÎFİ (TÜRKÇE TERCÜMESİYLE BERABER), "İtikad ve ibadet bahislerini havidir.", İkinci kitap, İbrahim Hilmi, Orhaniye Matbaası, İstanbul, 1927, 78 sayfa, 22x15cm. -"İlk mekteplerin orta sınıflarına mahsustur."

  Lot No: 68

  Lot: 68

  DİN DERSLERİ TEBÂREKE CÜZ'-İ ŞERÎFİ (TÜRKÇE TERCÜMESİYLE BERABER), "İtikad ve ibadet bahislerini havidir.", İkinci kitap, İbrahim Hilmi, Orhaniye Matbaası, İstanbul, 1927, 78 sayfa, 22x15cm. -"İlk mekteplerin orta sınıflarına mahsustur."

  TLSatıldı
 • DİN DERSLERİ KAD SEMİA CÜZ-İ ŞERÎFİ (TÜRKÇE TERCÜMESİYLE BERABER), "Ahlâk-ı islâmiye ve seyrinden bahisdir.", Üçüncü kitap, İbrahim Hilmi, Orhaniye Matbaası, İstanbul, 1344 (1925), 52+56 sayfa, 23x15cm. -"İlk mekteplerin son sınıflarına mahsustur."

  Lot No: 69

  Lot: 69

  DİN DERSLERİ KAD SEMİA CÜZ-İ ŞERÎFİ (TÜRKÇE TERCÜMESİYLE BERABER), "Ahlâk-ı islâmiye ve seyrinden bahisdir.", Üçüncü kitap, İbrahim Hilmi, Orhaniye Matbaası, İstanbul, 1344 (1925), 52+56 sayfa, 23x15cm. -"İlk mekteplerin son sınıflarına mahsustur."

  TLSatıldı
 • BİR İZDİVÂCIN ROMANI, Tolstoy, Çev. Raif Necdet, Orhaniye Matbaası, İstanbul, 1926, 149 sayfa, 20x15cm.

  Lot No: 70

  Lot: 70

  BİR İZDİVÂCIN ROMANI, Tolstoy, Çev. Raif Necdet, Orhaniye Matbaası, İstanbul, 1926, 149 sayfa, 20x15cm.

  TLSatıldı
 • HAVA EDEBİYATI, Türk Ocakları Merkez Heyeti Matbaası, ANKARA, 1927, 307 sayfa, 20x15cm.

  Lot No: 71

  Lot: 71

  HAVA EDEBİYATI, Türk Ocakları Merkez Heyeti Matbaası, ANKARA, 1927, 307 sayfa, 20x15cm.

  TLSatıldı
 • HAYATTAN HİKAYELER, Aka Gündüz, İkdam Matbaası, İstanbul, 1928, 180 sayfa, 20x14cm.

  Lot No: 72

  Lot: 72

  HAYATTAN HİKAYELER, Aka Gündüz, İkdam Matbaası, İstanbul, 1928, 180 sayfa, 20x14cm.

  TLSatıldı
 • TEZÂD, İzzet Melih, "Uşşâkizâde Hâlid Bey'in bir takrizini hâvîdir.", Sabah Matbaası, 1331 (1913), 239 sayfa, 19x13cm.

  Lot No: 73

  Lot: 73

  TEZÂD, İzzet Melih, "Uşşâkizâde Hâlid Bey'in bir takrizini hâvîdir.", Sabah Matbaası, 1331 (1913), 239 sayfa, 19x13cm.

  TLSatıldı
 • RAHMET, Yakub Kadri, Orhaniye Matbaası, İstanbul, 1339 (1923), 60 sayfa, 21x15cm.

  Lot No: 74

  Lot: 74

  RAHMET, Yakub Kadri, Orhaniye Matbaası, İstanbul, 1339 (1923), 60 sayfa, 21x15cm.

  TLSatıldı
 • HİZMETÇİ BUHRÂNI, Burhan Cahid, Hamid Matbaası, İstanbul, 1928, 100+4 sayfa, 20x14cm.

  Lot No: 75

  Lot: 75

  HİZMETÇİ BUHRÂNI, Burhan Cahid, Hamid Matbaası, İstanbul, 1928, 100+4 sayfa, 20x14cm.

  TLSatıldı
 • KADINLIK VE KADINLARIMIZ, Yakup Kadri, Orhaniye Matbaası, İstanbul, 1339 (1923), 63 sayfa, 21x14cm.

  Lot No: 76

  Lot: 76

  KADINLIK VE KADINLARIMIZ, Yakup Kadri, Orhaniye Matbaası, İstanbul, 1339 (1923), 63 sayfa, 21x14cm.

  TLSatıldı
 • TÜRKİYE TÂRÎHİ, Ahmed Refik, 1. cilt-1. kısım, Evkâf-ı İslamiye Matbaası, İstanbul, 1342 (1923), 368 sayfa, formaları ayrık haliyle, 24x16cm.

  Lot No: 77

  Lot: 77

  TÜRKİYE TÂRÎHİ, Ahmed Refik, 1. cilt-1. kısım, Evkâf-ı İslamiye Matbaası, İstanbul, 1342 (1923), 368 sayfa, formaları ayrık haliyle, 24x16cm.

  TLSatıldı
 • KÂVE DESTÂNI, Hüseyin Suad Yalçın, Kütüphâne-i sevdâ, İstanbul, 1339 (1923), 102 sayfa, 77-91 arası sayfalar eksik , son kısmın formaları ayrık haliyle, 23x12cm.

  Lot No: 78

  Lot: 78

  KÂVE DESTÂNI, Hüseyin Suad Yalçın, Kütüphâne-i sevdâ, İstanbul, 1339 (1923), 102 sayfa, 77-91 arası sayfalar eksik , son kısmın formaları ayrık haliyle, 23x12cm.

  TLSatıldı
 • ŞERH-İ DÎVÂN-I HÂFIZ Lİ'S-SEYYİD MEHMED VEHBÎ KONYEVÎ, 2 cilt takım, Mehmed Vehbi el-Konevî, Hâc Muharrem Efendi Matbaası, 1286 (1869), 503+460 sayfa, 33x22cm.

  Lot No: 79

  Lot: 79

  ŞERH-İ DÎVÂN-I HÂFIZ Lİ'S-SEYYİD MEHMED VEHBÎ KONYEVÎ, 2 cilt takım, Mehmed Vehbi el-Konevî, Hâc Muharrem Efendi Matbaası, 1286 (1869), 503+460 sayfa, 33x22cm.

  TLSatıldı
 • TÂRÎH-İ GÜLŞEN-İ MAÂRİF, 1. cilt, 1202 (1788), 847 sayfa, 23x16cm.

  Lot No: 80

  Lot: 80

  TÂRÎH-İ GÜLŞEN-İ MAÂRİF, 1. cilt, 1202 (1788), 847 sayfa, 23x16cm.

  TLSatıldı
 • TÂRÎH-İ CEVDET, 1. cilt, Ahmet Cevdet Paşa, 334 sayfa, 24x17cm.

  Lot No: 81

  Lot: 81

  TÂRÎH-İ CEVDET, 1. cilt, Ahmet Cevdet Paşa, 334 sayfa, 24x17cm.

  TLSatıldı
 • TÂRÎH-İ CEVDET, 4. cilt, Ahmet Cevdet Paşa, Takvimhane-i Amire Matbaası, 1275 (1858), 567 sayfa, sırtı ayrık haliyle, 24x17cm.

  Lot No: 82

  Lot: 82

  TÂRÎH-İ CEVDET, 4. cilt, Ahmet Cevdet Paşa, Takvimhane-i Amire Matbaası, 1275 (1858), 567 sayfa, sırtı ayrık haliyle, 24x17cm.

  TLSatıldı
 • TÂRÎH-İ CEVDET, 5. cilt, Ahmet Cevdet Paşa, Matbaa-i Osmaniye, İstanbul, 1309 (1891), 412 sayfa, 26x18cm.

  Lot No: 83

  Lot: 83

  TÂRÎH-İ CEVDET, 5. cilt, Ahmet Cevdet Paşa, Matbaa-i Osmaniye, İstanbul, 1309 (1891), 412 sayfa, 26x18cm.

  TLSatıldı
 • KÜÇÜK ASYA, 3. cilt, Şarl Teksiye, Çev. Ali Suad, Matbaa-i Amire, İstanbul, 1340 (1921), 289+33 sayfa, 22x16cm.

  Lot No: 84

  Lot: 84

  KÜÇÜK ASYA, 3. cilt, Şarl Teksiye, Çev. Ali Suad, Matbaa-i Amire, İstanbul, 1340 (1921), 289+33 sayfa, 22x16cm.

  TLSatıldı
 • HÂFIZ DÎVÂNI, Farsça, Şirâzî, Matbaa-i Amire, İstanbul, 865 sayfa, 24x16cm.

  Lot No: 85

  Lot: 85

  HÂFIZ DÎVÂNI, Farsça, Şirâzî, Matbaa-i Amire, İstanbul, 865 sayfa, 24x16cm.

  TLSatıldı
 • TÜRK YURDU 1327-1328, 1. cilt, "Türklerin fâidesine çalışır, on beş günde bir çıkar.", Akçuraoğlu Yusuf, Tanin Matbaası, İstanbul, 1328 (1910), 376 sayfa, 24x17cm.

  Lot No: 86

  Lot: 86

  TÜRK YURDU 1327-1328, 1. cilt, "Türklerin fâidesine çalışır, on beş günde bir çıkar.", Akçuraoğlu Yusuf, Tanin Matbaası, İstanbul, 1328 (1910), 376 sayfa, 24x17cm.

  TLSatıldı
 • TÜRK YURDU, 4. cilt, "Türklerin fâidesine çalışır, on beş günde bir çıkar.", Akçuraoğlu Yusuf, Matbaa-i Hayriye ve Şürekası, İstanbul, 1329 (1911), 848 sayfa, 23x16cm.

  Lot No: 87

  Lot: 87

  TÜRK YURDU, 4. cilt, "Türklerin fâidesine çalışır, on beş günde bir çıkar.", Akçuraoğlu Yusuf, Matbaa-i Hayriye ve Şürekası, İstanbul, 1329 (1911), 848 sayfa, 23x16cm.

  TLSatıldı
 • TÜRK YURDU, 6. cilt, "Türklerin fâidesine çalışır, on beş günde bir çıkar.", Akçuraoğlu Yusuf, Kader Matbaası, İstanbul, 1330 (1912), 2017-2415+7 sayfaları arasında, 23x16cm.

  Lot No: 88

  Lot: 88

  TÜRK YURDU, 6. cilt, "Türklerin fâidesine çalışır, on beş günde bir çıkar.", Akçuraoğlu Yusuf, Kader Matbaası, İstanbul, 1330 (1912), 2017-2415+7 sayfaları arasında, 23x16cm.

  TLSatıldı
 • TÜRK YURDU, 7. cilt, "Türklerin fâidesine çalışır, on beş günde bir çıkar.", Akçuraoğlu Yusuf, Kader Matbaası, İstanbul, 1330 (1912), 2416-2742 sayfaları arasında, 23x16cm.

  Lot No: 89

  Lot: 89

  TÜRK YURDU, 7. cilt, "Türklerin fâidesine çalışır, on beş günde bir çıkar.", Akçuraoğlu Yusuf, Kader Matbaası, İstanbul, 1330 (1912), 2416-2742 sayfaları arasında, 23x16cm.

  TLSatıldı
 • TÂRÎH-İ UMÛMÎ, 2. cilt,Ahmed Refik, Agop Matyosyan Matbaası, İstanbul, 1328 (1910), 474+4 sayfa, 24x18cm.

  Lot No: 90

  Lot: 90

  TÂRÎH-İ UMÛMÎ, 2. cilt,Ahmed Refik, Agop Matyosyan Matbaası, İstanbul, 1328 (1910), 474+4 sayfa, 24x18cm.

  TLSatıldı
 • KÂMÛS-İ FRANSEVÎ (Fransızcadan Türkçeye Lügat), Şemsettin Sami, Mihran Matbaası, İstanbul, 1317 (1899), 2240 sayfa, cildi ayrık haliyle, 20x13cm.

  Lot No: 91

  Lot: 91

  KÂMÛS-İ FRANSEVÎ (Fransızcadan Türkçeye Lügat), Şemsettin Sami, Mihran Matbaası, İstanbul, 1317 (1899), 2240 sayfa, cildi ayrık haliyle, 20x13cm.

  TLSatıldı
 • DÛA MECMÛASI, Taşbaskı, Yusuf Ziya Matbaası, İstanbul, 1340 (1921), 31 sayfa, 20x13cm.

  Lot No: 93

  Lot: 93

  DÛA MECMÛASI, Taşbaskı, Yusuf Ziya Matbaası, İstanbul, 1340 (1921), 31 sayfa, 20x13cm.

  TLSatıldı
 • KENZÜ'L-İRFÂN FÎ EHÂDÎS-İ NEBİYYİ'R-RAHMÂN, Erbilî Mehmed Esad Efendi, Mahmud Bey Matbaası, İstanbul, 1327 (1909), 160 sayfa, 20x14cm.

  Lot No: 94

  Lot: 94

  KENZÜ'L-İRFÂN FÎ EHÂDÎS-İ NEBİYYİ'R-RAHMÂN, Erbilî Mehmed Esad Efendi, Mahmud Bey Matbaası, İstanbul, 1327 (1909), 160 sayfa, 20x14cm.

  TLSatıldı
 • KADINLAR SALTANATI, Ahmed Refik, Orhaniye Matbaası, İstanbul, 1924, 180 sayfa, formaları kısmen ayrık haliyle, 19x13cm.

  Lot No: 95

  Lot: 95

  KADINLAR SALTANATI, Ahmed Refik, Orhaniye Matbaası, İstanbul, 1924, 180 sayfa, formaları kısmen ayrık haliyle, 19x13cm.

  TLSatıldı
 • TELHÎSÜ'L-MİFTÂH, Arapça, Hatip el-Kazvînî, Şirket-i Sahafiyye-i Osmaniye Matbaası, İstanbul, 1307 (1889),60 sayfa, ön ve arka kapağı kısmen ayrık haliyle, 21x14cm.

  Lot No: 97

  Lot: 97

  TELHÎSÜ'L-MİFTÂH, Arapça, Hatip el-Kazvînî, Şirket-i Sahafiyye-i Osmaniye Matbaası, İstanbul, 1307 (1889),60 sayfa, ön ve arka kapağı kısmen ayrık haliyle, 21x14cm.

  TLSatıldı
 • GÜLİSTÂN TERCÜMESİ, Sâdî Şirâzî, Çev. Şevket Beyzâde Safvet, Matbaa-i Amire, İstanbul, 504 sayfa, 17x12cm.

  Lot No: 98

  Lot: 98

  GÜLİSTÂN TERCÜMESİ, Sâdî Şirâzî, Çev. Şevket Beyzâde Safvet, Matbaa-i Amire, İstanbul, 504 sayfa, 17x12cm.

  TLSatıldı
 • EVRÂK-I PERÎŞÂN, Namık Kemal, 1301 (1884), 379 sayfa, 16x12cm.

  Lot No: 99

  Lot: 99

  EVRÂK-I PERÎŞÂN, Namık Kemal, 1301 (1884), 379 sayfa, 16x12cm.

  TLSatıldı
 • BEYÂNÜ'L-HAKK, 1. sene, 2 cilt takım, 22 Eylül 1324- 8 Mart 1326 (5 Ekim 1908-21 Mart 1910), Bekir Efendi Matbaası, İstanbul, 618-1096 sayfaları arasında, 27x20cm.

  Lot No: 100

  Lot: 100

  BEYÂNÜ'L-HAKK, 1. sene, 2 cilt takım, 22 Eylül 1324- 8 Mart 1326 (5 Ekim 1908-21 Mart 1910), Bekir Efendi Matbaası, İstanbul, 618-1096 sayfaları arasında, 27x20cm.

  TLSatıldı
 • CİHAN TÂRİHİNİN UMÛMÎ HATLARI, H. G. Wells, 5 cilt takım, iki cilt halinde, Devlet Matbaası, İstanbul, 1927, 217+236+252+216+133 sayfa, ilk cildin sırtı ayrık haliyle, 27x20cm.

  Lot No: 101

  Lot: 101

  CİHAN TÂRİHİNİN UMÛMÎ HATLARI, H. G. Wells, 5 cilt takım, iki cilt halinde, Devlet Matbaası, İstanbul, 1927, 217+236+252+216+133 sayfa, ilk cildin sırtı ayrık haliyle, 27x20cm.

  TLSatıldı
 • İLÂHİNÂME, Feridüddin Attar, Matbaa-i Maarif, İstanbul, 1940, 439+15 sayfa, 24x17cm.

  Lot No: 103

  Lot: 103

  İLÂHİNÂME, Feridüddin Attar, Matbaa-i Maarif, İstanbul, 1940, 439+15 sayfa, 24x17cm.

  TLSatıldı
 • BÜYÜK TÂRÎH-İ UMÛMÎ, 5. cilt, Ahmed Refik, Agop Matyosyan Matbaası, İstanbul, 1328 (1910), 476+3 sayfa, 24x17cm.

  Lot No: 104

  Lot: 104

  BÜYÜK TÂRÎH-İ UMÛMÎ, 5. cilt, Ahmed Refik, Agop Matyosyan Matbaası, İstanbul, 1328 (1910), 476+3 sayfa, 24x17cm.

  TLSatıldı
 • COĞRAFYA-İ TABÎ'Î DERSLERİ VE MENÂTIK-I KUTBİYYE, Faik Sabri, Kütüphâne-i İslam ve Askerî, İstanbul, 1330 (1912), 167 sayfa, cildi ayrık haliyle, 24x19cm.

  Lot No: 105

  Lot: 105

  COĞRAFYA-İ TABÎ'Î DERSLERİ VE MENÂTIK-I KUTBİYYE, Faik Sabri, Kütüphâne-i İslam ve Askerî, İstanbul, 1330 (1912), 167 sayfa, cildi ayrık haliyle, 24x19cm.

  TLSatıldı
 • TÜRK YURDU,"Türklerin fâidesine çalışır, on beş günde bir çıkar.", Akçuraoğlu Yusuf, Matbaa-i Hayriye ve Şürekası, 384 sayfa, 23x16cm.

  Lot No: 106

  Lot: 106

  TÜRK YURDU,"Türklerin fâidesine çalışır, on beş günde bir çıkar.", Akçuraoğlu Yusuf, Matbaa-i Hayriye ve Şürekası, 384 sayfa, 23x16cm.

  TLSatıldı
 • MİLLET-İ MÜSELLAHA, "Asrımızın usûl ve ahvâl-i askerîsi", Ferîkân-ı kirâmdan Von der Goltz Paşa, Çev. Kol Ağası Mehmed Tahir Bey, Matbaa-i Ebuzziyâ, İstanbul, 1305 (1887), 567+15 sayfa, 23x16cm.

  Lot No: 107

  Lot: 107

  MİLLET-İ MÜSELLAHA, "Asrımızın usûl ve ahvâl-i askerîsi", Ferîkân-ı kirâmdan Von der Goltz Paşa, Çev. Kol Ağası Mehmed Tahir Bey, Matbaa-i Ebuzziyâ, İstanbul, 1305 (1887), 567+15 sayfa, 23x16cm.

  TLSatıldı
 • MÜNŞEÂT-I AZÎZİYYE FÎ ÂSÂR-I OSMÂNİYYE, 1292 (1875), 336 sayfa, cildi kısmen ayrık haliyle, 23x15cm.

  Lot No: 108

  Lot: 108

  MÜNŞEÂT-I AZÎZİYYE FÎ ÂSÂR-I OSMÂNİYYE, 1292 (1875), 336 sayfa, cildi kısmen ayrık haliyle, 23x15cm.

  TLSatıldı
 • SON YILDIZ (BÜYÜK AŞK ROMANI), Mehmed Rauf, Sühulet Kütüphanesi, İstanbul, 638 sayfa, cildi tamire muhtaç haliyle, 21x15cm.

  Lot No: 109

  Lot: 109

  SON YILDIZ (BÜYÜK AŞK ROMANI), Mehmed Rauf, Sühulet Kütüphanesi, İstanbul, 638 sayfa, cildi tamire muhtaç haliyle, 21x15cm.

  TLSatıldı
 • AKŞAM GÜNEŞİ, Reşad Nuri Güntekin, 408+7 sayfa, sırtı ayrık haliyle, 22x14cm.

  Lot No: 110

  Lot: 110

  AKŞAM GÜNEŞİ, Reşad Nuri Güntekin, 408+7 sayfa, sırtı ayrık haliyle, 22x14cm.

  TLSatıldı
 • DÎVÂN-I HÂFIZ, Şirâzî, Matbaa-i Bâb-ı Hazret-i Ser Askerî, 1255 (1839), 259 sayfa, 22x15cm.

  Lot No: 111

  Lot: 111

  DÎVÂN-I HÂFIZ, Şirâzî, Matbaa-i Bâb-ı Hazret-i Ser Askerî, 1255 (1839), 259 sayfa, 22x15cm.

  TLSatıldı
 • İSLAM TÂRÎHİ ASR-I SAÂDET, 3 cilt bir lotta, Mevlânâ Şiblî, Çev. Ömer Rızâ, Âmedî Matbaası, İstanbul, 1. cilt 1346 (1921)-2. cilt 1347 (1928), 3. cilt 1347 (1928), 494 sayfa, 494+514+476 sayfa, 1. cilt ayrık haliyle, 20x14cm.

  Lot No: 112

  Lot: 112

  İSLAM TÂRÎHİ ASR-I SAÂDET, 3 cilt bir lotta, Mevlânâ Şiblî, Çev. Ömer Rızâ, Âmedî Matbaası, İstanbul, 1. cilt 1346 (1921)-2. cilt 1347 (1928), 3. cilt 1347 (1928), 494 sayfa, 494+514+476 sayfa, 1. cilt ayrık haliyle, 20x14cm.

  TLSatıldı
 • ANA VE BABA HAKLARI, "Oğullara Armağan", Mehmed Cemal, Âmedî Matbaası, İstanbul, 1928, 231 sayfa, 20x13cm.

  Lot No: 113

  Lot: 113

  ANA VE BABA HAKLARI, "Oğullara Armağan", Mehmed Cemal, Âmedî Matbaası, İstanbul, 1928, 231 sayfa, 20x13cm.

  TLSatıldı
 • SİRÂCÜ'L-VEHHÂC FÎ LEYLETİ'L-MÎRÂC, Abdü'l-Kâdir Geylânî, Ahmed Muhtar, Mahmud Bey Matbaası, İstanbul, 1312 (1894), 120 sayfa, 20x14cm.

  Lot No: 114

  Lot: 114

  SİRÂCÜ'L-VEHHÂC FÎ LEYLETİ'L-MÎRÂC, Abdü'l-Kâdir Geylânî, Ahmed Muhtar, Mahmud Bey Matbaası, İstanbul, 1312 (1894), 120 sayfa, 20x14cm.

  TLSatıldı
 • ULÛM-İ RİYÂZİYYE VE TABÎİYYE CEB MUHTIRASI, "Hisâb, Cebr, Hendese, Müsellesât, Mekanik, Kozmoğrafya, Heyet, Fizik, Kimya", Faik Sabri Bey, Devlet Matbaası, İstanbul, 1928, 191+11 sayfa, 19x13cm.

  Lot No: 115

  Lot: 115

  ULÛM-İ RİYÂZİYYE VE TABÎİYYE CEB MUHTIRASI, "Hisâb, Cebr, Hendese, Müsellesât, Mekanik, Kozmoğrafya, Heyet, Fizik, Kimya", Faik Sabri Bey, Devlet Matbaası, İstanbul, 1928, 191+11 sayfa, 19x13cm.

  TLSatıldı
 • RÛHÜ'L-KAVÂNÎN, Montesquieu, Çev. Hüseyin Nazım, Sancakciyân Matbaası, İstanbul, 1931, 160 sayfa, 20x14cm.

  Lot No: 116

  Lot: 116

  RÛHÜ'L-KAVÂNÎN, Montesquieu, Çev. Hüseyin Nazım, Sancakciyân Matbaası, İstanbul, 1931, 160 sayfa, 20x14cm.

  TLSatıldı
 • CUMHURİYET KIRÂATI, 5. kısım, Necmeddin Sadık-Midhat Sadullah-Derviş Eşref, Hilal Matbaası, İstanbul, 1926, 160 sayfa, 21x14cm.

  Lot No: 117

  Lot: 117

  CUMHURİYET KIRÂATI, 5. kısım, Necmeddin Sadık-Midhat Sadullah-Derviş Eşref, Hilal Matbaası, İstanbul, 1926, 160 sayfa, 21x14cm.

  TLSatıldı
 • NECED KIT'ASININ AHVÂL-İ UMÛMİYYESİ, Hüseyin Hüsnü, Matbaa-i Ebuzziyâ, İstanbul, 1328 (1910), 294+1 sayfa, 20x13cm.

  Lot No: 118

  Lot: 118

  NECED KIT'ASININ AHVÂL-İ UMÛMİYYESİ, Hüseyin Hüsnü, Matbaa-i Ebuzziyâ, İstanbul, 1328 (1910), 294+1 sayfa, 20x13cm.

  TLSatıldı
 • HUNLARIN TÜRKLERİN MOĞOLLARIN VE DAHA SÂİR TATARLARIN TÂRÎH-İ UMÛMÎSİ, 2. cilt, Deuignes, Çev. Hüseyin Cahid, Tanin Matbaası, İstanbul, 1923, 19x12cm.

  Lot No: 119

  Lot: 119

  HUNLARIN TÜRKLERİN MOĞOLLARIN VE DAHA SÂİR TATARLARIN TÂRÎH-İ UMÛMÎSİ, 2. cilt, Deuignes, Çev. Hüseyin Cahid, Tanin Matbaası, İstanbul, 1923, 19x12cm.

  TLSatıldı
 • BEDRİKA-İ LİSÂN-I FRANSEVÎ BİRİNCİ KISIM KAVÂİD-İ SARFİYYE, Emil Otto, Beşir Fuad Bey, Arakes Matbaası, İstanbul, 1329 (1911), 347 sayfa, 20x13cm.

  Lot No: 120

  Lot: 120

  BEDRİKA-İ LİSÂN-I FRANSEVÎ BİRİNCİ KISIM KAVÂİD-İ SARFİYYE, Emil Otto, Beşir Fuad Bey, Arakes Matbaası, İstanbul, 1329 (1911), 347 sayfa, 20x13cm.

  TLSatıldı
 • KÂNÛNNÂME-İ ARAZİ, Matbaa-i Amire, İstanbul, 1304 (1886), 176 sayfa, 19x12cm.

  Lot No: 121

  Lot: 121

  KÂNÛNNÂME-İ ARAZİ, Matbaa-i Amire, İstanbul, 1304 (1886), 176 sayfa, 19x12cm.

  TLSatıldı
 • YENİ TÂRÎH-İ UMÛMÎ, 2. cilt, Ali Reşâd, "Kurûn-i vasatî ve kurûn-i cedîde evâili", Âmedî Matbaası, İstanbul, 1927, 377+1 sayfa, 20x13cm.

  Lot No: 122

  Lot: 122

  YENİ TÂRÎH-İ UMÛMÎ, 2. cilt, Ali Reşâd, "Kurûn-i vasatî ve kurûn-i cedîde evâili", Âmedî Matbaası, İstanbul, 1927, 377+1 sayfa, 20x13cm.

  TLSatıldı
 • TÂRÎH-İ UMÛMÎ, 1. cilt, Mehmed Murad, 1327 (1909), 358 sayfa, 20x14cm.

  Lot No: 123

  Lot: 123

  TÂRÎH-İ UMÛMÎ, 1. cilt, Mehmed Murad, 1327 (1909), 358 sayfa, 20x14cm.

  TLSatıldı
 • TÂRÎH-İ UMÛMÎ, 2. cilt, Mehmed Murad, Artin Asaduryan Matbaası, İstanbul, 1327 (1909), 367 sayfa, 20x14cm.

  Lot No: 124

  Lot: 124

  TÂRÎH-İ UMÛMÎ, 2. cilt, Mehmed Murad, Artin Asaduryan Matbaası, İstanbul, 1327 (1909), 367 sayfa, 20x14cm.

  TLSatıldı
 • TÂRÎH-İ UMÛMÎ, 3. cilt, Mehmed Murad, Kasbar Matbaası, 1328 (1910), 356+4 sayfa, 20x14cm.

  Lot No: 125

  Lot: 125

  TÂRÎH-İ UMÛMÎ, 3. cilt, Mehmed Murad, Kasbar Matbaası, 1328 (1910), 356+4 sayfa, 20x14cm.

  TLSatıldı
 • TÂRÎH-İ UMÛMÎ, 5. cilt, Mehmed Murad, Kasbar Matbaası, 1328 (1910), 376 sayfa, 20x14cm.

  Lot No: 126

  Lot: 126

  TÂRÎH-İ UMÛMÎ, 5. cilt, Mehmed Murad, Kasbar Matbaası, 1328 (1910), 376 sayfa, 20x14cm.

  TLSatıldı
 • TÂRÎH-İ UMÛMÎ, 6. cilt, Mehmed Murad, Kasbar Matbaası, 1328 (1910), 384 sayfa, 20x14cm.

  Lot No: 127

  Lot: 127

  TÂRÎH-İ UMÛMÎ, 6. cilt, Mehmed Murad, Kasbar Matbaası, 1328 (1910), 384 sayfa, 20x14cm.

  TLSatıldı
 • KÂMÛS-İ FRANSEVÎ (Fransızcadan Türkçeye Lügat), Şemsettin Sami, Mihran Matbaası, İstanbul, 1322 (1904) 2240 sayfa, 20x13cm.

  Lot No: 129

  Lot: 129

  KÂMÛS-İ FRANSEVÎ (Fransızcadan Türkçeye Lügat), Şemsettin Sami, Mihran Matbaası, İstanbul, 1322 (1904) 2240 sayfa, 20x13cm.

  TLSatıldı
 • KİTÂB-I RÂBİ' MİN VEKÂYİ-İ DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMÂNİYYYE MİN SENE 1761 İLÂ SENE 1791, Hayrullah Efendi, Matbaa-i Amire, İstanbul, 1271 (1854), 176 sayfa, 20x14cm.

  Lot No: 130

  Lot: 130

  KİTÂB-I RÂBİ' MİN VEKÂYİ-İ DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMÂNİYYYE MİN SENE 1761 İLÂ SENE 1791, Hayrullah Efendi, Matbaa-i Amire, İstanbul, 1271 (1854), 176 sayfa, 20x14cm.

  TLSatıldı
 • HÂCE-İ LİSÂN-I OSMÂNÎ (MUKADDİMÂT-I MÜHİMME), 2 cilt bir arada, Mehmed Rıfat, Kasbar Matbaası, İstanbul, 1311 (1893), 836 sayfa, 18x13cm. -" Lisân-ı Osmânî'nin müfredât-mürekkebât-edebiyyât kavâidini havî olup dört mücelled üzerine müdevven bir eser."

  Lot No: 131

  Lot: 131

  HÂCE-İ LİSÂN-I OSMÂNÎ (MUKADDİMÂT-I MÜHİMME), 2 cilt bir arada, Mehmed Rıfat, Kasbar Matbaası, İstanbul, 1311 (1893), 836 sayfa, 18x13cm. -" Lisân-ı Osmânî'nin müfredât-mürekkebât-edebiyyât kavâidini havî olup dört mücelled üzerine müdevven bir eser."

  TLSatıldı
 • MEMÂLİK-İ OSMÂNİYYE COĞRAFYASI, "Coğrafya-i umûmînin üçüncü cildidir.", Ali Tevfik, Karabet Matbaası, İstanbul, 1308 (1890), 445 sayfa, 18x12cm. -"Mekteb-i Mülkiye-i Şahâne ve Mketeb-i Îdâdi mülkî üçüncü seneleri şakirdânına mahsustur."

  Lot No: 132

  Lot: 132

  MEMÂLİK-İ OSMÂNİYYE COĞRAFYASI, "Coğrafya-i umûmînin üçüncü cildidir.", Ali Tevfik, Karabet Matbaası, İstanbul, 1308 (1890), 445 sayfa, 18x12cm. -"Mekteb-i Mülkiye-i Şahâne ve Mketeb-i Îdâdi mülkî üçüncü seneleri şakirdânına mahsustur."

  TLSatıldı
 • TÂRÎH-İ EBU'L-FÂRÛK, 4. cilt, "Tarih-i Osmaniyede siyaset ve medeniyyet itibariyle hikmet-i asliyye teharrisine nisbet", Tahazâde Ömer Faruk bin Mehmed Murad, Matbaa-i Âmedî, İstanbul, 1327 (1909), 408 sayfa, 20x13cm.

  Lot No: 133

  Lot: 133

  TÂRÎH-İ EBU'L-FÂRÛK, 4. cilt, "Tarih-i Osmaniyede siyaset ve medeniyyet itibariyle hikmet-i asliyye teharrisine nisbet", Tahazâde Ömer Faruk bin Mehmed Murad, Matbaa-i Âmedî, İstanbul, 1327 (1909), 408 sayfa, 20x13cm.

  TLSatıldı
 • USÛL-İ HADÎS, Mahmud Esad b. Emin Seydişehri, Cemal Efendi Matbaası, İstanbul, 1316 (1898), 120 sayfa, 20x14cm.

  Lot No: 134

  Lot: 134

  USÛL-İ HADÎS, Mahmud Esad b. Emin Seydişehri, Cemal Efendi Matbaası, İstanbul, 1316 (1898), 120 sayfa, 20x14cm.

  TLSatıldı
 • 4 kitap bir arada: 1. ŞERH-İ ESMÂÜ'L-HÜSNÂ, Mehmed İbrahim, Ahmed Kâmil Matbaası, İstanbul, 1326 (1908). 2. KENZÜ'L-İRFÂN FÎ EHÂDÎS-İ NEBİYYİ'R-RAHMÂN, Mehmed Esad Efendi Erbilî, Mahmud Bey Matbaası, İstanbul, 1327 (1909). 3. İRŞÂD, Hacı Necib, Matbaa-i Ahmed Kamil, İstanbul, 1326 (1908). 4.TÜRKÇE HUTBELER, Ali Vahid, Âmedî Matbaası, İstanbul, 1928, 64+160+29+268 sayfa, 18x13cm.

  Lot No: 135

  Lot: 135

  4 kitap bir arada: 1. ŞERH-İ ESMÂÜ'L-HÜSNÂ, Mehmed İbrahim, Ahmed Kâmil Matbaası, İstanbul, 1326 (1908). 2. KENZÜ'L-İRFÂN FÎ EHÂDÎS-İ NEBİYYİ'R-RAHMÂN, Mehmed Esad Efendi Erbilî, Mahmud Bey Matbaası, İstanbul, 1327 (1909). 3. İRŞÂD, Hacı Necib, Matbaa-i Ahmed Kamil, İstanbul, 1326 (1908). 4.TÜRKÇE HUTBELER, Ali Vahid, Âmedî Matbaası, İstanbul, 1928, 64+160+29+268 sayfa, 18x13cm.

  TLSatıldı
 • SAFAHAT, Mehmet Akif (Ersoy), -7 KİTAP BİR ARADA- Nadir-1. SAFAHAT, Âmedî Matbaası İstanbul, 1346 (1928) 192 sayfa. 2. SÜLEYMANİYE KÜRSÜSÜNDE, Necm-i İstikbal Matbaası, 1336 (1918), 61 sayfa. 3. HAKKIN SIRLARI, Selanik Matbaası, İstanbul, 64 sayfa. 4. FÂTİH KÜRSÜSÜNDE, Âmedî Matbaası, İstanbul, 1343 (1924), 88 sayfa. 5. HÂTIRALAR, Necm-i İstikbal Matbaası, İstanbul, 1336 (1918), 91 sayfa. 6. ÂSIM, Gündoğdu Matbaası, İstanbul, 1347 (1928), 139 sayfa. 7. GÖLGELER, Matbaai'ş-şebâb, MISIR, 1352 (1933), 95 sayfa, 19x12cm.

  Lot No: 136

  Lot: 136

  SAFAHAT, Mehmet Akif (Ersoy), -7 KİTAP BİR ARADA- Nadir-1. SAFAHAT, Âmedî Matbaası İstanbul, 1346 (1928) 192 sayfa. 2. SÜLEYMANİYE KÜRSÜSÜNDE, Necm-i İstikbal Matbaası, 1336 (1918), 61 sayfa. 3. HAKKIN SIRLARI, Selanik Matbaası, İstanbul, 64 sayfa. 4. FÂTİH KÜRSÜSÜNDE, Âmedî Matbaası, İstanbul, 1343 (1924), 88 sayfa. 5. HÂTIRALAR, Necm-i İstikbal Matbaası, İstanbul, 1336 (1918), 91 sayfa. 6. ÂSIM, Gündoğdu Matbaası, İstanbul, 1347 (1928), 139 sayfa. 7. GÖLGELER, Matbaai'ş-şebâb, MISIR, 1352 (1933), 95 sayfa, 19x12cm.

  TLSatıldı
 • PÂRİS MUSÂHEBELERİ, 2. cilt, Ali Kemal Bey, İkdâm Matbaası, İstanbul, 1315 (1897), 312 sayfa, formaları ayrık haliyle, 19x12cm.

  Lot No: 137

  Lot: 137

  PÂRİS MUSÂHEBELERİ, 2. cilt, Ali Kemal Bey, İkdâm Matbaası, İstanbul, 1315 (1897), 312 sayfa, formaları ayrık haliyle, 19x12cm.

  TLSatıldı
 • KÖPRÜLÜLER, Ahmed Refik, Kütüphane-i Askerî, 1331 (1913), 153 sayfa, 18x12cm.

  Lot No: 138

  Lot: 138

  KÖPRÜLÜLER, Ahmed Refik, Kütüphane-i Askerî, 1331 (1913), 153 sayfa, 18x12cm.

  TLSatıldı
 • MÜZE-İ HÜMÂYÛN, Rehnümâ, Matbaa-i Ahmed İhsan ve Şürekası, İstanbul, 1337 (1918), 88 sayfa,

  Lot No: 139

  Lot: 139

  MÜZE-İ HÜMÂYÛN, Rehnümâ, Matbaa-i Ahmed İhsan ve Şürekası, İstanbul, 1337 (1918), 88 sayfa,

  TLSatıldı
 • BEDÂYİ-İ KEŞFİYYÂT VE İHTİRÂÂT-I BEŞERİYYEDEN FONOĞRAF, "Sadâyı tahrir ve iâde eden âlet", Ahmed Rasim, Matbaa K. Bağdatliyân, 1302 (1885), 15 sayfa, 20x14cm.

  Lot No: 140

  Lot: 140

  BEDÂYİ-İ KEŞFİYYÂT VE İHTİRÂÂT-I BEŞERİYYEDEN FONOĞRAF, "Sadâyı tahrir ve iâde eden âlet", Ahmed Rasim, Matbaa K. Bağdatliyân, 1302 (1885), 15 sayfa, 20x14cm.

  TLSatıldı
 • HASTANIN BAŞI UCUNDA KIRK GÜN MUHAREBE, Stephane Lozan, Çev. Siraceddin Bey, İfham Matbaası, İstanbul, 1331 (1913), 144 sayfa, formaları ayrık haliyle, 20x13cm.

  Lot No: 141

  Lot: 141

  HASTANIN BAŞI UCUNDA KIRK GÜN MUHAREBE, Stephane Lozan, Çev. Siraceddin Bey, İfham Matbaası, İstanbul, 1331 (1913), 144 sayfa, formaları ayrık haliyle, 20x13cm.

  TLSatıldı
 • YENİ TURAN, Halide Edip, Orhaniye Matbaası, İstanbul, 1342 (1924), 168 sayfa, arka kapağı kısmen ayrık haliyle, 20x14cm.

  Lot No: 142

  Lot: 142

  YENİ TURAN, Halide Edip, Orhaniye Matbaası, İstanbul, 1342 (1924), 168 sayfa, arka kapağı kısmen ayrık haliyle, 20x14cm.

  TLSatıldı
 • SON EMEL, Mehmed Rauf, baştan iki sayfası eksik haliyle, 237 sayfa, 18x12cm.

  Lot No: 143

  Lot: 143

  SON EMEL, Mehmed Rauf, baştan iki sayfası eksik haliyle, 237 sayfa, 18x12cm.

  TLSatıldı
 • SULTAN MURÂD, "Milli ve cinâî bir vaka dilsûzî musavver piyesdir", Moralızâde Vassâf, Artin Asaduryan Matbaası, 1327 (1909), 64 sayfa, 19x12cm.

  Lot No: 144

  Lot: 144

  SULTAN MURÂD, "Milli ve cinâî bir vaka dilsûzî musavver piyesdir", Moralızâde Vassâf, Artin Asaduryan Matbaası, 1327 (1909), 64 sayfa, 19x12cm.

  TLSatıldı
 • İDÂRE-İ BEYTİYYE, Hüseyin Hıfzı, Arakes Matbaası, İstanbul, 1331 (1913), 143 sayfa, formaları ayrık haliyle, 18x12cm.

  Lot No: 145

  Lot: 145

  İDÂRE-İ BEYTİYYE, Hüseyin Hıfzı, Arakes Matbaası, İstanbul, 1331 (1913), 143 sayfa, formaları ayrık haliyle, 18x12cm.

  TLSatıldı
 • MANZÛME-İ AKÂİD, İbrahim Hakkı, Şirket-i Mürettebiyye Matbaası, İstanbul, 1326 (1908), 15 sayfa, 18x12cm.

  Lot No: 146

  Lot: 146

  MANZÛME-İ AKÂİD, İbrahim Hakkı, Şirket-i Mürettebiyye Matbaası, İstanbul, 1326 (1908), 15 sayfa, 18x12cm.

  TLSatıldı
 • TARIK YÂHÛD ENDÜLÜS FETHİ, Abdülhak Hamid, 1296 (1879), 113 sayfa, formaları kısmen ayrık haliyle, 21x14cm.

  Lot No: 147

  Lot: 147

  TARIK YÂHÛD ENDÜLÜS FETHİ, Abdülhak Hamid, 1296 (1879), 113 sayfa, formaları kısmen ayrık haliyle, 21x14cm.

  TLSatıldı
 • MEŞÂHİR-İ ASHÂB-I GÜZÎN VE TERÂCÎM-İ AHVÂL-İ FUKAHÂ, Hilmizâde İbrahim Rıfat, Kütüphâne-i cihân, 221 sayfa, 18x12cm.

  Lot No: 148

  Lot: 148

  MEŞÂHİR-İ ASHÂB-I GÜZÎN VE TERÂCÎM-İ AHVÂL-İ FUKAHÂ, Hilmizâde İbrahim Rıfat, Kütüphâne-i cihân, 221 sayfa, 18x12cm.

  TLSatıldı
 • HORAS, Pierre Corneille, Çev. Mehmed Ali Tevfik, Devlet Matbaası, İstanbul, 1927, 26 sayfa, 20x14cm.

  Lot No: 149

  Lot: 149

  HORAS, Pierre Corneille, Çev. Mehmed Ali Tevfik, Devlet Matbaası, İstanbul, 1927, 26 sayfa, 20x14cm.

  TLSatıldı
 • CUMHURİYET KIRÂATI, 5. kısım, Necmeddin Sadık-Midhat Sadullah-Derviş Eşref, Âmedî Matbaası, İstanbul, 1341 (1922), 159 sayfa, 23x16cm.

  Lot No: 150

  Lot: 150

  CUMHURİYET KIRÂATI, 5. kısım, Necmeddin Sadık-Midhat Sadullah-Derviş Eşref, Âmedî Matbaası, İstanbul, 1341 (1922), 159 sayfa, 23x16cm.

  TLSatıldı
 • 5 kitap bir arada: 1.CEZÂ KÂNÛNU 2.KAVÂİD-İ CEDÎDE KÜLLİYATI USÛL-İ MUHÂKEMÂT-I CEZÂİYYE KÂNÛN-İ MUVAKKATI 3.USÛL-İ MUHÂKEMÂT-I HUKÛKİYYE KÂNÛN-İ MUVAKKATI 4.TİCÂRET-İ BERİYYE KÂNÛNU 5.KÂNÛNNÂME-İ ARÂZÎ VE NİZÂMNÂMESİ, 15x11cm. -1. CEZÂ KÂNÛNU, İstanbul, 1337-35 (1917-1918), 192 sayfa. 2. KAVÂİD-İ CEDÎDE KÜLLİYATI USÛL-İ MUHÂKEMÂT-I CEZÂİYYE KÂNÛN-İ MUVAKKATI, Cihân Matbaası, İstanbul, 1334-1337 (1916-1918), 205 sayfa. 3. USÛL-İ MUHÂKEMÂT-I HUKÛKİYYE KÂNÛN-İ MUVAKKATI, Cihan Matbaası, İstanbul, 1335-1337 (1917-1918), 184 sayfa. 4. TİCÂRET-İ BERİYYE KÂNÛNU, Cihan Matbaası, İstanbul, 1335-1335 (1917-1918), 175 sayfa. 5. KÂNÛNNÂME-İ ARÂZÎ VE NİZÂMNÂMESİ, Cihan Matbaası, İstanbul, 1334-1337 (1916-1918), 132 sayfa, 15x11cm.

  Lot No: 151

  Lot: 151

  5 kitap bir arada: 1.CEZÂ KÂNÛNU 2.KAVÂİD-İ CEDÎDE KÜLLİYATI USÛL-İ MUHÂKEMÂT-I CEZÂİYYE KÂNÛN-İ MUVAKKATI 3.USÛL-İ MUHÂKEMÂT-I HUKÛKİYYE KÂNÛN-İ MUVAKKATI 4.TİCÂRET-İ BERİYYE KÂNÛNU 5.KÂNÛNNÂME-İ ARÂZÎ VE NİZÂMNÂMESİ, 15x11cm. -1. CEZÂ KÂNÛNU, İstanbul, 1337-35 (1917-1918), 192 sayfa. 2. KAVÂİD-İ CEDÎDE KÜLLİYATI USÛL-İ MUHÂKEMÂT-I CEZÂİYYE KÂNÛN-İ MUVAKKATI, Cihân Matbaası, İstanbul, 1334-1337 (1916-1918), 205 sayfa. 3. USÛL-İ MUHÂKEMÂT-I HUKÛKİYYE KÂNÛN-İ MUVAKKATI, Cihan Matbaası, İstanbul, 1335-1337 (1917-1918), 184 sayfa. 4. TİCÂRET-İ BERİYYE KÂNÛNU, Cihan Matbaası, İstanbul, 1335-1335 (1917-1918), 175 sayfa. 5. KÂNÛNNÂME-İ ARÂZÎ VE NİZÂMNÂMESİ, Cihan Matbaası, İstanbul, 1334-1337 (1916-1918), 132 sayfa, 15x11cm.

  TLSatıldı
 • KÜÇÜK LÜGAT, W. Wiesenthal, Mahmud Bey Matbaası, 1304 (1886), 627 sayfa, 12x9cm.

  Lot No: 152

  Lot: 152

  KÜÇÜK LÜGAT, W. Wiesenthal, Mahmud Bey Matbaası, 1304 (1886), 627 sayfa, 12x9cm.

  TLSatıldı
 • KÜÇÜK LÜGAT, W. Wiesenthal, Mahmud Bey Matbaası, 1304 (1886), 627 sayfa, cildi kısmen ayrık haliyle, 12x9cm.

  Lot No: 153

  Lot: 153

  KÜÇÜK LÜGAT, W. Wiesenthal, Mahmud Bey Matbaası, 1304 (1886), 627 sayfa, cildi kısmen ayrık haliyle, 12x9cm.

  TLSatıldı
 • SÛRET-İ HATT-I HÜMÂYÛN, Mekteb-i Mezkur Matbaası, 1305 (1887), 128 sayfa, 15x11cm.

  Lot No: 154

  Lot: 154

  SÛRET-İ HATT-I HÜMÂYÛN, Mekteb-i Mezkur Matbaası, 1305 (1887), 128 sayfa, 15x11cm.

  TLSatıldı
 • İLK ÇAĞ TARİHİ, Lise kitabı, Arif Müfid Mansel-Cavid Baysun-Enver Ziya Karal, Maarif Matbaası, İstanbul, 1943-44, 240+400+77+211 sayfa, 22x15cm.

  Lot No: 155

  Lot: 155

  İLK ÇAĞ TARİHİ, Lise kitabı, Arif Müfid Mansel-Cavid Baysun-Enver Ziya Karal, Maarif Matbaası, İstanbul, 1943-44, 240+400+77+211 sayfa, 22x15cm.

  TLSatıldı