MUVAZZAH MÂLÛMÂT-I DÎNİYYE, Kadıköy Mekteb-i Sultânîsi Ulûm-i Dîniyye Muallimi Erşed, Şirket-i Mürettebiyye Matbaası, İstanbul, 1336 (1918), 88 sayfa, 21x14cm.