SARIKAMIŞ, Mülga Dokuzuncu Kolordu Erkân-ı Harbiye Reisi Kaymakam Şerif, Necm-i İstikbal Matbaası, İstanbul, 1338 (1919), 200 sayfa+ 1 adet 100x60 cm katlamalı harita sayfası, 24x16cm.