BALKAN HARBİNE ÂİT HÂTIRÂTIM, Erkân-ı Harbiyye-i Umûmiyye Reîsi birinci Ferik Zeki, Matbaa-i Askeriye, İstanbul, 1337 (1918), 112 sayfa, 21x14cm.