MEMLEKET HİKAYELERİ, Refik Halid (Karay), Orhaniye Matbaası, İstanbul, 1335 (1917), 213 sayfa, 19x13cm.