İLMÜ'N-NEFS, Babanzâde Ahmed Nâim, Künye sayfası eksik haliyle, 631 sayfa, 20x14cm.