ELYAZMA MECMUA: 1. FEVÂİDÜ'L-HASÂN FÎ HASÂİS-İ EHL-İ ÎMÂN, Mehmed b. Süleyman el Hanefî el-Bağdâdî, 1244 (1828). 2. DUA MECMUASI (Yasin, Tebareke Sureleri, İsmi Azam, İstiğfar Duaları),altın duraklı, 132 +52 sayfa, kısmen ayrık mıklepli, deri dönem cildinde, cildinden ayrık haliyle, 14x10cm.