Elyazma Matematik Mecmuası: 1. LOGARİTMA ŞERHİ, Gelenbevî İsmail Efendi, ketebe: Mehmed Saîd b. El-Hâc Abdülhayy, 1202 (1788), 234 sayfa. 2. MAKSADEYN FÎ HALL-İ NİSBETEYN, Şekerzâde Feyzullah Sermed, ketebe: Mehmed Saîd b. Hâc Abdülhayy Sermed el-Hanefî, 1204 (1790), 236 sayfa, serlevhalı, serlevha sayfaları altın cetvelli, tüm sayfaları kırmızı mürekkeple cetvelli, mıklepli şemseli zencerekli, deri dönem cildinde, 21x16cm.