CELÎ SÜLÜS BASKI HAT TABLOSU, "Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh", ketebe: Mehmed Sırrı, 1263 (1847), altın yaldız cetvelli, 37x28cm.