ENAM-ı ŞERÎF (Enam, Yasin, Tebareke, Amme vb. sureler ve dualar) , elyazma, ketebe: Osman el-Fethî, 1184 (1770), yaklaşık 120 sayfa, serlevhalı, tüm sayfaları tahrirli altın cetvelli, mevzu başları altın, altın duraklı, mıklebli deri dönem cildinde, şemseli köşebendli, 16x10cm.