MÜHENDİSHÂNE-İ BERR-İ HÜMÂYÛN MEZUNİYET ŞEHÂDETNAMESİ, Seyyar Topçu Mülâzım-ı Sânîlerinden İbrâhim Halîl Efendi'ye ait, 22 Hocanın mührü mevcut, yaldız baskı, 1316 (1898), paspartulu, çerçevesiz, 80x55cm.