BEKTAŞİLİK VE EDEBİYATI, Aksaray Mebusu Besim Atalay, Matbaa-i Amire, İstanbul, 1340 (1921), 122 sayfa.

İçerisinde üç adet baskı resim ve açık ölçüsü 70x100cm olan bir katlamalı harita mevcut.