Lot: 1

Current Price: 1,000 TL Starting Bid: 1,000 TL Estimated: TL Losing Winning

OSMANLICA 2 KİTAP: 1- YADİGAR-I ŞEBAB, Recaizade Mahmud Ekrem, 1290, Tasvir-i Efkar, 179 sayfa, 2- TEFEKKÜR, Recaizade Mahmud Ekrem, 1302, Mahmud Bey Matbaası, 50 sayfa, ebat: 18x12cm

- TL
Place Bid You're Winning Your bid sent
İzleyici olarak girdiniz
Pey veremezsiniz.
Pey vermek için butonu sağa çekin
 • The live auction completed. Thank you for your participation.
 •  
 • Lots
 • Winnings
 • OSMANLICA 2 KİTAP: 1- YADİGAR-I ŞEBAB, Recaizade Mahmud Ekrem, 1290, Tasvir-i Efkar, 179 sayfa, 2- TEFEKKÜR, Recaizade Mahmud Ekrem, 1302, Mahmud Bey Matbaası, 50 sayfa, ebat: 18x12cm

  Lot No: 1

  Lot: 1

  OSMANLICA 2 KİTAP: 1- YADİGAR-I ŞEBAB, Recaizade Mahmud Ekrem, 1290, Tasvir-i Efkar, 179 sayfa, 2- TEFEKKÜR, Recaizade Mahmud Ekrem, 1302, Mahmud Bey Matbaası, 50 sayfa, ebat: 18x12cm

  TLSold
 • RİSALE-İ TAAM, Taş baskı, sondan ve fihrist eksik haliyle, 118 sayfa, ebat: 20x13cm

  Lot No: 2

  Lot: 2

  RİSALE-İ TAAM, Taş baskı, sondan ve fihrist eksik haliyle, 118 sayfa, ebat: 20x13cm

  TLSold
 • TALİM-İ KİTABET YAHUD MÜKEMMEL İNŞA, Reşad, 1307, Kasbar Matbaası, 284 sayfa, ebat: 20x13cm

  Lot No: 3

  Lot: 3

  TALİM-İ KİTABET YAHUD MÜKEMMEL İNŞA, Reşad, 1307, Kasbar Matbaası, 284 sayfa, ebat: 20x13cm

  TLSold
 • SİYER-İ NEBİ, Mehmed Ziya, 1927, İstanbul, 191 sayfa, ebat: 20x13cm

  Lot No: 4

  Lot: 4

  SİYER-İ NEBİ, Mehmed Ziya, 1927, İstanbul, 191 sayfa, ebat: 20x13cm

  TLSold
 • BAYRAM NAMAZLARI, Sadık Vicdani, 1335, Matbaa-i Amire, 16 sayfa, ebat: 16x12cm

  Lot No: 5

  Lot: 5

  BAYRAM NAMAZLARI, Sadık Vicdani, 1335, Matbaa-i Amire, 16 sayfa, ebat: 16x12cm

  TLSold
 • DİVAN-I ESAD- FÂRİSÎ VE TÜRKÎ, Elhac Mehmed Esad, 1337, Evkaf Matbaası, 64 sayfa, ebat: 20x13cm

  Lot No: 6

  Lot: 6

  DİVAN-I ESAD- FÂRİSÎ VE TÜRKÎ, Elhac Mehmed Esad, 1337, Evkaf Matbaası, 64 sayfa, ebat: 20x13cm

  TLSold
 • MÜRŞİD-İ MÜTEEHİLÎN, Taş baskı, 71 sayfa, ebat: 24x16cm-Derkenarında Mürşidü'n-nisa mevcut

  Lot No: 7

  Lot: 7

  MÜRŞİD-İ MÜTEEHİLÎN, Taş baskı, 71 sayfa, ebat: 24x16cm-Derkenarında Mürşidü'n-nisa mevcut

  TLSold
 • KAYSERİYE ŞEHRİ Mebânî-i İslamiye ve Kitabeleri Selçukî Tarihinden Bir Kıt'a, Halil Edhem, 1334, Matbaa-i Orhaniye, 148 sayfa+ 16 levha, ebat: 24x15cm

  Lot No: 8

  Lot: 8

  KAYSERİYE ŞEHRİ Mebânî-i İslamiye ve Kitabeleri Selçukî Tarihinden Bir Kıt'a, Halil Edhem, 1334, Matbaa-i Orhaniye, 148 sayfa+ 16 levha, ebat: 24x15cm

  TLSold
 • TESBİH FALI, Seyyid Süleyman El-Hüseynî, 1333, Kader Matbaası, 16 sayfa, ebat: 19x13cm

  Lot No: 9

  Lot: 9

  TESBİH FALI, Seyyid Süleyman El-Hüseynî, 1333, Kader Matbaası, 16 sayfa, ebat: 19x13cm

  TLSold
 • FEZLEKE-İ TARİH-İ UMUMİ, Ali Tevfik, 2. CİLT, 1311, Karabet Matbaası, 194 sayfa, ebat: 18x12cm

  Lot No: 10

  Lot: 10

  FEZLEKE-İ TARİH-İ UMUMİ, Ali Tevfik, 2. CİLT, 1311, Karabet Matbaası, 194 sayfa, ebat: 18x12cm

  TLSold
 • PROFESÖR, Mütercim: Es-seyyid Mehmed Tahir, 1319, Matbaa-i Tahir Bey, 392 sayfa, ebat: 17x12cm

  Lot No: 11

  Lot: 11

  PROFESÖR, Mütercim: Es-seyyid Mehmed Tahir, 1319, Matbaa-i Tahir Bey, 392 sayfa, ebat: 17x12cm

  TLSold
 • OSMANLI MEMLEKETLERİ, Hacı Beğzade Ahmed Muhtar, 1313, Taş baskı, Matbaa-i Şirket-i Sahafiye-i Osmaniye, 349 sayfa, ebat: 9x7cm

  Lot No: 12

  Lot: 12

  OSMANLI MEMLEKETLERİ, Hacı Beğzade Ahmed Muhtar, 1313, Taş baskı, Matbaa-i Şirket-i Sahafiye-i Osmaniye, 349 sayfa, ebat: 9x7cm

  TLSold
 • KİTAB-I MUKADDES yani AHD-İ ATİK VE AHD-İ CEDİD, 1878, Boyaciyan Agob Matbaası, 832+250 sayfa, deri ciltli, ebat: 24x18cm

  Lot No: 13

  Lot: 13

  KİTAB-I MUKADDES yani AHD-İ ATİK VE AHD-İ CEDİD, 1878, Boyaciyan Agob Matbaası, 832+250 sayfa, deri ciltli, ebat: 24x18cm

  TLSold
 • MÜFREDAT-I TIB VE FENN-İ TEDAVİ'DEN MEDHAL, Tabib Binbaşı Münir, 1305, Mahmud Bey Matbaası, 740 sayfa, ebat: 24x16cm

  Lot No: 14

  Lot: 14

  MÜFREDAT-I TIB VE FENN-İ TEDAVİ'DEN MEDHAL, Tabib Binbaşı Münir, 1305, Mahmud Bey Matbaası, 740 sayfa, ebat: 24x16cm

  TLSold
 • PEYGAMBERİMİZ ALEYHİSSELAM, Mevlana Mehmed Ali, 1341, Mahmud Bey Matbaası, 300 sayfa, ebat: 24x14cm

  Lot No: 15

  Lot: 15

  PEYGAMBERİMİZ ALEYHİSSELAM, Mevlana Mehmed Ali, 1341, Mahmud Bey Matbaası, 300 sayfa, ebat: 24x14cm

  TLSold
 • DEMİR MASKE, Edmon Laoust, 1326, Matbaa-i Hayriye,779 sayfa, ebat: 18x13cm

  Lot No: 16

  Lot: 16

  DEMİR MASKE, Edmon Laoust, 1326, Matbaa-i Hayriye,779 sayfa, ebat: 18x13cm

  TLSold
 • 1326 SENESİNE MAHSUS TAKVİM, 544 sayfa, ebat: 18x13cm

  Lot No: 17

  Lot: 17

  1326 SENESİNE MAHSUS TAKVİM, 544 sayfa, ebat: 18x13cm

  TLSold
 • TARİH-İ HARABAT, Mehmed Tevfik, 1300, Matbaa-i Ebüzziya, 48 sayfa, ebat: 18x12cm

  Lot No: 18

  Lot: 18

  TARİH-İ HARABAT, Mehmed Tevfik, 1300, Matbaa-i Ebüzziya, 48 sayfa, ebat: 18x12cm

  TLSold
 • EVRAD-I SENİYYE, 1314, Taş baskı, 31 sayfa, ebat: 16x12cm

  Lot No: 19

  Lot: 19

  EVRAD-I SENİYYE, 1314, Taş baskı, 31 sayfa, ebat: 16x12cm

  TLSold
 • FELAKETTEN İBRET, Selanikli Fatıma İclal, 1331, Keteon Bedrosyan Matbaası, 100 sayfa, ebat: 18x12cm

  Lot No: 20

  Lot: 20

  FELAKETTEN İBRET, Selanikli Fatıma İclal, 1331, Keteon Bedrosyan Matbaası, 100 sayfa, ebat: 18x12cm

  TLSold
 • OSMANLICA 2 KİTAP: 1- MEYDAN-I MUHAREBE İSTİHKAMATINA AİD MESAİL, Mütercim: Ali Rıza, 1316, İstanbul, 196 sayfa, 2- GÜVERCİN POSTASI, Necib Asım, 1305, İstanbul, 122 sayfa, ebat: 18x12cm

  Lot No: 21

  Lot: 21

  OSMANLICA 2 KİTAP: 1- MEYDAN-I MUHAREBE İSTİHKAMATINA AİD MESAİL, Mütercim: Ali Rıza, 1316, İstanbul, 196 sayfa, 2- GÜVERCİN POSTASI, Necib Asım, 1305, İstanbul, 122 sayfa, ebat: 18x12cm

  TLSold
 • MEVLANA CELALEDDİN RUMİ Hayatı Mesleği, Osman Behcet, 1336, Evkaf Matbaası, 49 sayfa, ebat: 21x12cm-ciltten çıkmış haliyle

  Lot No: 22

  Lot: 22

  MEVLANA CELALEDDİN RUMİ Hayatı Mesleği, Osman Behcet, 1336, Evkaf Matbaası, 49 sayfa, ebat: 21x12cm-ciltten çıkmış haliyle

  TLSold
 • SANAYİDE FENN-İ MESAHA, Ahmed Hamdi, 1320, Asır Matbaası, 128 sayfa, ebat: 18x12cm

  Lot No: 23

  Lot: 23

  SANAYİDE FENN-İ MESAHA, Ahmed Hamdi, 1320, Asır Matbaası, 128 sayfa, ebat: 18x12cm

  TLSold
 • MANZUME-İ VEHBİ, 1291, 48 sayfa, ebat: 16x12cm-yorgun

  Lot No: 24

  Lot: 24

  MANZUME-İ VEHBİ, 1291, 48 sayfa, ebat: 16x12cm-yorgun

  TLSold
 • OSMANLICA 5 KİTAP: 1- KANUN-I AŞK yahud İKİ ÂŞIKLAR, Tarsus Kaimmakamı Emin, 1304, Mihran Matbaası, 32 sayfa, 2- HACLE, Abdülhak Hamid, 1302 senesi, 30 sayfa, 3- SAHRA, Abdülhak Hamid, 1296 senesi, 59 sayfa, 4- DİVANELİKLERİM yahud BELDE, Abdülhak Hamid, 1303 senesi, 43 sayfa, 5- TAHASSÜR, İsmail Hakkı, 1308 senesi, 83 sayfa, ebat: 18x12cm

  Lot No: 25

  Lot: 25

  OSMANLICA 5 KİTAP: 1- KANUN-I AŞK yahud İKİ ÂŞIKLAR, Tarsus Kaimmakamı Emin, 1304, Mihran Matbaası, 32 sayfa, 2- HACLE, Abdülhak Hamid, 1302 senesi, 30 sayfa, 3- SAHRA, Abdülhak Hamid, 1296 senesi, 59 sayfa, 4- DİVANELİKLERİM yahud BELDE, Abdülhak Hamid, 1303 senesi, 43 sayfa, 5- TAHASSÜR, İsmail Hakkı, 1308 senesi, 83 sayfa, ebat: 18x12cm

  TLSold
 • VİCDAN FACİALARI, Mütercim: Ali Muzaffer, 1311, Alem Matbaası, 429 sayfa, ebat: 13x10cm

  Lot No: 26

  Lot: 26

  VİCDAN FACİALARI, Mütercim: Ali Muzaffer, 1311, Alem Matbaası, 429 sayfa, ebat: 13x10cm

  TLSold
 • GÜLİSTAN, Şeyh Sadi, 1281, BULAK MATBAASI, 168 sayfa, ebat: 24x16cm

  Lot No: 27

  Lot: 27

  GÜLİSTAN, Şeyh Sadi, 1281, BULAK MATBAASI, 168 sayfa, ebat: 24x16cm

  TLSold
 • OSMANLICA 5 KİTAP: 1- RENKLİ FENER, Ertuğrul Muhsin, 112 sayfa, 2- AĞUSTOS BÖCEĞİ, Selami İzzet, 111 sayfa, 3- SİYAH BENLİ KADIN, Selami İzzet, 40 sayfa, 4- YILAN KİBİR, Selami İzzet, 60 sayfa, 5- NASREDDİN HOCA Fıkraları Anlattıkları Zendostlukları, 127 sayfa, 1925-26-27 baskıları, ebat: 19x13cm

  Lot No: 28

  Lot: 28

  OSMANLICA 5 KİTAP: 1- RENKLİ FENER, Ertuğrul Muhsin, 112 sayfa, 2- AĞUSTOS BÖCEĞİ, Selami İzzet, 111 sayfa, 3- SİYAH BENLİ KADIN, Selami İzzet, 40 sayfa, 4- YILAN KİBİR, Selami İzzet, 60 sayfa, 5- NASREDDİN HOCA Fıkraları Anlattıkları Zendostlukları, 127 sayfa, 1925-26-27 baskıları, ebat: 19x13cm

  TLSold
 • OSMANLICA 2 KİTAP: 1- SİLİNMİŞ ÇEHRELER BELİREN SİMALAR, Safvetî Ziya, 137 sayfa, 2- FERYADLARIM, Yaşar Nezihe, 240 sayfa, 1924 baskısı, ebat:18x13cm

  Lot No: 29

  Lot: 29

  OSMANLICA 2 KİTAP: 1- SİLİNMİŞ ÇEHRELER BELİREN SİMALAR, Safvetî Ziya, 137 sayfa, 2- FERYADLARIM, Yaşar Nezihe, 240 sayfa, 1924 baskısı, ebat:18x13cm

  TLSold
 • OSMANLICA 2 KİTAP: 1- ANADOLU'DA TÜRKİYE YAŞAYACAK MI YAŞAMAYACAK MI?, Johns Mol, Mütercim: Habil Adam, 144 Sayfa, Sancakciyan Matbaası, 2- FAAL TÜRKİYE, 1332, 101 sayfa, ebat: 18x13cm

  Lot No: 30

  Lot: 30

  OSMANLICA 2 KİTAP: 1- ANADOLU'DA TÜRKİYE YAŞAYACAK MI YAŞAMAYACAK MI?, Johns Mol, Mütercim: Habil Adam, 144 Sayfa, Sancakciyan Matbaası, 2- FAAL TÜRKİYE, 1332, 101 sayfa, ebat: 18x13cm

  TLSold
 • MAHAZAR PEND-İ ATTAR ŞERHİ, 1287, Elhac İzzet Efendi Matbaası, 448 sayfa, ebat: 17x12cm

  Lot No: 31

  Lot: 31

  MAHAZAR PEND-İ ATTAR ŞERHİ, 1287, Elhac İzzet Efendi Matbaası, 448 sayfa, ebat: 17x12cm

  TLSold
 • OSMANLICA 2 KİTAP: 1- FELSEFE yahud HİKMET-İ NAZARİYE- İLM-İ AHVAL-İ RUH, Emile Bovark, 1330, Arakas Matbaası, 309 sayfa, 2- MUHTASAR FELSEFE, Baha Tevfik, 1331, Artin Asaduryan Matbaası, 480 sayfa, ebat: 18x13cm

  Lot No: 32

  Lot: 32

  OSMANLICA 2 KİTAP: 1- FELSEFE yahud HİKMET-İ NAZARİYE- İLM-İ AHVAL-İ RUH, Emile Bovark, 1330, Arakas Matbaası, 309 sayfa, 2- MUHTASAR FELSEFE, Baha Tevfik, 1331, Artin Asaduryan Matbaası, 480 sayfa, ebat: 18x13cm

  TLSold
 • İLAVELİ MÜNTEHABAT-I LÜGAT-I OSMANİYE, 2 CİLT TAKIM, 1304, 440+ 560 sayfa, ebat: 17x12cm

  Lot No: 33

  Lot: 33

  İLAVELİ MÜNTEHABAT-I LÜGAT-I OSMANİYE, 2 CİLT TAKIM, 1304, 440+ 560 sayfa, ebat: 17x12cm

  TLSold
 • MEŞA'İL-İ HİDAYET, Ahmed Akil bin Mustafa, 1327, taş baskı, 56 sayfa, ebat: 19x12cm

  Lot No: 34

  Lot: 34

  MEŞA'İL-İ HİDAYET, Ahmed Akil bin Mustafa, 1327, taş baskı, 56 sayfa, ebat: 19x12cm

  TLSold
 • DENİZLİ, Dr. Kemal Şakir, 1927, Hüsn-i Tabiat Matbaası, 80 sayfa, ebat: 20x13cm

  Lot No: 35

  Lot: 35

  DENİZLİ, Dr. Kemal Şakir, 1927, Hüsn-i Tabiat Matbaası, 80 sayfa, ebat: 20x13cm

  TLSold
 • HARMAN SONU, Fazıl Ahmed, 1335, Evkaf Matbaası, 31 sayfa, ebat: 22x12cm-yorgun

  Lot No: 36

  Lot: 36

  HARMAN SONU, Fazıl Ahmed, 1335, Evkaf Matbaası, 31 sayfa, ebat: 22x12cm-yorgun

  TLSold
 • ŞEMSİYE METNİ, 1327, Ahmed Kamil Matbaası, 31 sayfa, ebat: 21x13cm

  Lot No: 37

  Lot: 37

  ŞEMSİYE METNİ, 1327, Ahmed Kamil Matbaası, 31 sayfa, ebat: 21x13cm

  TLSold
 • MUFASSAL HIFZ-I SIHHAT, Doktor Aristidi, 1328, Hükümet Matbaa-i İslamiyesi, 1-96 ve 225-312. sayfalar, ebat: 24x16cm-yorgun

  Lot No: 38

  Lot: 38

  MUFASSAL HIFZ-I SIHHAT, Doktor Aristidi, 1328, Hükümet Matbaa-i İslamiyesi, 1-96 ve 225-312. sayfalar, ebat: 24x16cm-yorgun

  TLSold
 • İLM-İ HIFZI'S-SIHHA, Mütercim: Mehmed Emin Fehmi, 1. cilt, 1307, Mahmud Bey matbaası, 411 sayfa, ebat: 24x16cm

  Lot No: 39

  Lot: 39

  İLM-İ HIFZI'S-SIHHA, Mütercim: Mehmed Emin Fehmi, 1. cilt, 1307, Mahmud Bey matbaası, 411 sayfa, ebat: 24x16cm

  TLSold
 • TÜRK TIB MECMUASI, 2. Cilt, sayı: 1, 1924, Kader Matbaası, 48 sayfa, ebat: 24x16cm

  Lot No: 40

  Lot: 40

  TÜRK TIB MECMUASI, 2. Cilt, sayı: 1, 1924, Kader Matbaası, 48 sayfa, ebat: 24x16cm

  TLSold
 • TIB KANUNU DERSLERİ, 1. Fasikül Kısm-ı Evvel, Doktor Bahaeddin Şakir, 1326, Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye Matbaası, 120 sayfa, ebat: 24x16cm-yorgun

  Lot No: 41

  Lot: 41

  TIB KANUNU DERSLERİ, 1. Fasikül Kısm-ı Evvel, Doktor Bahaeddin Şakir, 1326, Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye Matbaası, 120 sayfa, ebat: 24x16cm-yorgun

  TLSold
 • İLM-İ EMRAZ-I DÂHİLİYE VE SERİRİYÂT-I TIBBİYE, 2. CİLT, Tırnovili El-hac Abdürrahim Efendi, 1290, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Matbaası, 882 sayfa, ebat: 22x14cm

  Lot No: 42

  Lot: 42

  İLM-İ EMRAZ-I DÂHİLİYE VE SERİRİYÂT-I TIBBİYE, 2. CİLT, Tırnovili El-hac Abdürrahim Efendi, 1290, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Matbaası, 882 sayfa, ebat: 22x14cm

  TLSold
 • KENZÜ'S-SIHHATİ'L-EBDÂNİYE, Eser-i Mürşid-i Osmaniye, 1298, Matbaa-i Osmaniye, 594 sayfa, ebat: 24x16cm

  Lot No: 43

  Lot: 43

  KENZÜ'S-SIHHATİ'L-EBDÂNİYE, Eser-i Mürşid-i Osmaniye, 1298, Matbaa-i Osmaniye, 594 sayfa, ebat: 24x16cm

  TLSold
 • FENN-İ VİLADE, 403 sayfa, ebat: 24x16cm-künye sayfası eksik

  Lot No: 44

  Lot: 44

  FENN-İ VİLADE, 403 sayfa, ebat: 24x16cm-künye sayfası eksik

  TLSold
 • HÂŞİYE-İ TASDİKAT Lİ-MÜFTİZADE, 1254, Matbaa-i Amire, 295 sayfa, ebat: 22x15cm

  Lot No: 45

  Lot: 45

  HÂŞİYE-İ TASDİKAT Lİ-MÜFTİZADE, 1254, Matbaa-i Amire, 295 sayfa, ebat: 22x15cm

  TLSold
 • KENZÜ'L-MENAM Mükemmel ve Mufassal Rüya Tabirnamesi, 4 Cilt takım, 1340, İstanbul, 1048 sayfa, ebat:21x14cm

  Lot No: 46

  Lot: 46

  KENZÜ'L-MENAM Mükemmel ve Mufassal Rüya Tabirnamesi, 4 Cilt takım, 1340, İstanbul, 1048 sayfa, ebat:21x14cm

  TLSold
 • TABİRNAME-İ MUHYİDDİN ARABÎ, Taş baskı, 1331, Emniyet Matbaası, 48 sayfa, ebat: 24x16cm

  Lot No: 47

  Lot: 47

  TABİRNAME-İ MUHYİDDİN ARABÎ, Taş baskı, 1331, Emniyet Matbaası, 48 sayfa, ebat: 24x16cm

  TLSold
 • BİR SERENCAM, Yakub Kadri, 1330, Hilal Matbaası, 277 sayfa, ebat: 17x12cm

  Lot No: 48

  Lot: 48

  BİR SERENCAM, Yakub Kadri, 1330, Hilal Matbaası, 277 sayfa, ebat: 17x12cm

  TLSold
 • MECMUA-İ KAVANÎN VE NİZÂMÂT, 1316, Cemal Efendi Matbaası, 228 sayfa, ebat: 17x12cm

  Lot No: 49

  Lot: 49

  MECMUA-İ KAVANÎN VE NİZÂMÂT, 1316, Cemal Efendi Matbaası, 228 sayfa, ebat: 17x12cm

  TLSold
 • NUSRET EFENDİ RİSALESİ (Tıp, Havas), 1311, Taş baskı, 72 sayfa, ebat: 24x16cm-yorgun

  Lot No: 50

  Lot: 50

  NUSRET EFENDİ RİSALESİ (Tıp, Havas), 1311, Taş baskı, 72 sayfa, ebat: 24x16cm-yorgun

  TLSold
 • RİYAZÜ'L-FURKAN TEFSİR-İ SURE-İ YASİN, 1313, Taş baskı, 86 sayfa, ebat: 24x16cm

  Lot No: 51

  Lot: 51

  RİYAZÜ'L-FURKAN TEFSİR-İ SURE-İ YASİN, 1313, Taş baskı, 86 sayfa, ebat: 24x16cm

  TLSold
 • MEVZUATÜ'L-ULUM, 1. CİLT, Taşköprüzade Ahmed Efendi, 1313, İkdam Matbaası, 844 sayfa, ebat: 24x16cm

  Lot No: 52

  Lot: 52

  MEVZUATÜ'L-ULUM, 1. CİLT, Taşköprüzade Ahmed Efendi, 1313, İkdam Matbaası, 844 sayfa, ebat: 24x16cm

  TLSold
 • SHERLOCK HOLMES GİZLİ DOSTLARI,1910, İkbal Kütüphanesi, 112 sayfa, ebat: 17x12cm

  Lot No: 53

  Lot: 53

  SHERLOCK HOLMES GİZLİ DOSTLARI,1910, İkbal Kütüphanesi, 112 sayfa, ebat: 17x12cm

  TLSold
 • İMZALI- OSMANLI TARİHİ, Mehmed Tevfik, 1328, Mekteb-i Harbiye Matbaası, 458 sayfa, ebat: 20x13cm

  Lot No: 54

  Lot: 54

  İMZALI- OSMANLI TARİHİ, Mehmed Tevfik, 1328, Mekteb-i Harbiye Matbaası, 458 sayfa, ebat: 20x13cm

  TLSold
 • BEYİN HAKKI VAR, Ahmed Reşad, 1325, Arşak Garoyan Matbaası, 16 sayfa, ebat: 20x13cm

  Lot No: 55

  Lot: 55

  BEYİN HAKKI VAR, Ahmed Reşad, 1325, Arşak Garoyan Matbaası, 16 sayfa, ebat: 20x13cm

  TLSold
 • İLİM VE DİN, Emile Petro, 1927, Akşam Matbaası, 512 sayfa, ebat: 20x13cm

  Lot No: 56

  Lot: 56

  İLİM VE DİN, Emile Petro, 1927, Akşam Matbaası, 512 sayfa, ebat: 20x13cm

  TLSold
 • ŞERHU ŞİR'ATİ'L-İSLAM Lİ-SEYYİD ALİZADE, 1273, Matbaa-i Amire, 584 sayfa, ebat: 24x16cm

  Lot No: 57

  Lot: 57

  ŞERHU ŞİR'ATİ'L-İSLAM Lİ-SEYYİD ALİZADE, 1273, Matbaa-i Amire, 584 sayfa, ebat: 24x16cm

  TLSold
 • APOLLO TARİH-İ UMUMİ-İ SANAAT, Salomon Renak, 1331, Matbaa-i Amire, 409 sayfa, ebat: 24x16cm

  Lot No: 58

  Lot: 58

  APOLLO TARİH-İ UMUMİ-İ SANAAT, Salomon Renak, 1331, Matbaa-i Amire, 409 sayfa, ebat: 24x16cm

  TLSold
 • TİCARET MUHASEBESİ, A. Hikmet, 1928, Hakimiyet-i Milliye Matbaası, ANKARA, 211 sayfa, ebat: 24x16cm-içte bir sayfa tahrip olmuş

  Lot No: 59

  Lot: 59

  TİCARET MUHASEBESİ, A. Hikmet, 1928, Hakimiyet-i Milliye Matbaası, ANKARA, 211 sayfa, ebat: 24x16cm-içte bir sayfa tahrip olmuş

  TLSold
 • MACERA-YI AŞK, Micheal Zevako, 1326, Şems Matbaası, 404 sayfa, ebat: 25x17cm

  Lot No: 60

  Lot: 60

  MACERA-YI AŞK, Micheal Zevako, 1326, Şems Matbaası, 404 sayfa, ebat: 25x17cm

  TLSold
 • BAKTERİYOLOJİ DERSLERİ FENN-İ MİKROBÎ VE EDVAR-I TEKAMÜLÜ, 1919, Matbaa-i Askeri, 343 sayfa, ebat: 24x16cm

  Lot No: 61

  Lot: 61

  BAKTERİYOLOJİ DERSLERİ FENN-İ MİKROBÎ VE EDVAR-I TEKAMÜLÜ, 1919, Matbaa-i Askeri, 343 sayfa, ebat: 24x16cm

  TLSold
 • HULASATÜ'L-BEYAN Fİ TEFSİRİ'L-KUR'AN, Konyalı Mehmed Vehbi, 12. Cilt, 1342, Evkaf-ı İslamiye Matbaası, ebat: 24x16cm

  Lot No: 62

  Lot: 62

  HULASATÜ'L-BEYAN Fİ TEFSİRİ'L-KUR'AN, Konyalı Mehmed Vehbi, 12. Cilt, 1342, Evkaf-ı İslamiye Matbaası, ebat: 24x16cm

  TLSold
 • NURÜ'L-BEYAN, 1. CİLT, 1340, Matbaa-i Amire, 600 sayfa, ebat: 24x16cm

  Lot No: 63

  Lot: 63

  NURÜ'L-BEYAN, 1. CİLT, 1340, Matbaa-i Amire, 600 sayfa, ebat: 24x16cm

  TLSold
 • VEREM TEHİS VE TEDAVİSİ, Hüsameddin Şerif, 1921, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Matbaası, 276 sayfa, ebat: 24x16cm

  Lot No: 64

  Lot: 64

  VEREM TEHİS VE TEDAVİSİ, Hüsameddin Şerif, 1921, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Matbaası, 276 sayfa, ebat: 24x16cm

  TLSold
 • EMRAZ-I HÂRİCİYE, 3. CİLT (Tek ciltte), Doktor Sadeddin, 1327, Tanin Matbaası, 270+203+186 sayfa, ebat: 24x16cm

  Lot No: 65

  Lot: 65

  EMRAZ-I HÂRİCİYE, 3. CİLT (Tek ciltte), Doktor Sadeddin, 1327, Tanin Matbaası, 270+203+186 sayfa, ebat: 24x16cm

  TLSold
 • ŞERH-İ NİYAZİ ALÂ ŞERHİ'L-BİRGİVÎ Lİ'L-KONEVÎ, 1288 baskısı, 340 sayfa, ebat: 24x16cm-yorgun

  Lot No: 66

  Lot: 66

  ŞERH-İ NİYAZİ ALÂ ŞERHİ'L-BİRGİVÎ Lİ'L-KONEVÎ, 1288 baskısı, 340 sayfa, ebat: 24x16cm-yorgun

  TLSold
 • REHBER-İ GÜLİSTAN, Abdülfettah Efendi, 1308, Matbaa-i Amire, 409 sayfa, ebat: 26x16cm-ciltten çıkmış ve bazı sayfaları yorgun haliyle

  Lot No: 67

  Lot: 67

  REHBER-İ GÜLİSTAN, Abdülfettah Efendi, 1308, Matbaa-i Amire, 409 sayfa, ebat: 26x16cm-ciltten çıkmış ve bazı sayfaları yorgun haliyle

  TLSold
 • SAFVETÜ'L-BEYÂN FÎ TEFSİRİ'L-KUR'AN, Şeyhü'l-İslam Musa Kazım, 1. CİLT, 408 sayfa, ebat: 24x16cm

  Lot No: 68

  Lot: 68

  SAFVETÜ'L-BEYÂN FÎ TEFSİRİ'L-KUR'AN, Şeyhü'l-İslam Musa Kazım, 1. CİLT, 408 sayfa, ebat: 24x16cm

  TLSold
 • ÂSÂR-I NUR, 1329 baskısı, 184 sayfa, ebat: 24x16cm

  Lot No: 69

  Lot: 69

  ÂSÂR-I NUR, 1329 baskısı, 184 sayfa, ebat: 24x16cm

  TLSold
 • DİVAN-I NABİ, 1292, Şeyh Yahya Efendi Matbaası, 117+243+41+64 sayfa, ebat: 26x18cm

  Lot No: 70

  Lot: 70

  DİVAN-I NABİ, 1292, Şeyh Yahya Efendi Matbaası, 117+243+41+64 sayfa, ebat: 26x18cm

  TLSold
 • RESİMLİ ROMAN MECMUASI, 1-5. Sayılar, 1325 baskısı, ebat: 24x16cm-künye sayfası eksik

  Lot No: 71

  Lot: 71

  RESİMLİ ROMAN MECMUASI, 1-5. Sayılar, 1325 baskısı, ebat: 24x16cm-künye sayfası eksik

  TLSold
 • DENİZ MUHAREBELERİ 1793-1905, Fevzi, 1927, Bahriye Matbaası, 296 sayfa, ebat: 24x16cm-arka kapak eksik

  Lot No: 72

  Lot: 72

  DENİZ MUHAREBELERİ 1793-1905, Fevzi, 1927, Bahriye Matbaası, 296 sayfa, ebat: 24x16cm-arka kapak eksik

  TLSold
 • REHBER-İ İMLA yahud ESMA-İ TÜRKİYYE, Ali Nazima, 1318, Kasbar Matbaası, 61 sayfa, ebat: 20x13cm

  Lot No: 73

  Lot: 73

  REHBER-İ İMLA yahud ESMA-İ TÜRKİYYE, Ali Nazima, 1318, Kasbar Matbaası, 61 sayfa, ebat: 20x13cm

  TLSold
 • SİLSİLE-İ SAFA Lİ-MUHAMMED MUSTAFA, Harputî, 1286, Taş baskı, 48 sayfa, ebat: 24x16cm

  Lot No: 74

  Lot: 74

  SİLSİLE-İ SAFA Lİ-MUHAMMED MUSTAFA, Harputî, 1286, Taş baskı, 48 sayfa, ebat: 24x16cm

  TLSold
 • CURCUNA, A. İsmet, 1327, Cihan Matbaası, 64 sayfa, ebat: 19x13cm

  Lot No: 75

  Lot: 75

  CURCUNA, A. İsmet, 1327, Cihan Matbaası, 64 sayfa, ebat: 19x13cm

  TLSold
 • OSMANLICA 2 KİTAP: 1- EL FALI yahud İLM-İ AHVAL-İ YED, Eş-şeyh Hüseyin Tayfur, 1326, Manzume-i Efkar Matbaası, 2- İLM-İ AHVALÜ'L-KADEM, A'vanzade Süleyman, 1331, Lusin Matbaası, 16 sayfa, ebat: 19x12cm-2. kitabın son sayfasının köşesi kopmuş

  Lot No: 76

  Lot: 76

  OSMANLICA 2 KİTAP: 1- EL FALI yahud İLM-İ AHVAL-İ YED, Eş-şeyh Hüseyin Tayfur, 1326, Manzume-i Efkar Matbaası, 2- İLM-İ AHVALÜ'L-KADEM, A'vanzade Süleyman, 1331, Lusin Matbaası, 16 sayfa, ebat: 19x12cm-2. kitabın son sayfasının köşesi kopmuş

  TLSold
 • MÜSADEME-İ ARABİYYE, Taş baskı, 16 sayfa, ebat: 19x13cm

  Lot No: 77

  Lot: 77

  MÜSADEME-İ ARABİYYE, Taş baskı, 16 sayfa, ebat: 19x13cm

  TLSold
 • MÜKEMMEL REMİL KİTABI, Ebu'l-Muammer Fuad, 1333, Sada-yı Millet Matbaası, 144 sayfa, ebat: 21x13cm

  Lot No: 78

  Lot: 78

  MÜKEMMEL REMİL KİTABI, Ebu'l-Muammer Fuad, 1333, Sada-yı Millet Matbaası, 144 sayfa, ebat: 21x13cm

  TLSold
 • BERLİN AYESTEFANOS KIBRIS MUAHEDENAMELERİ, 1324, Karabet Matbaası, 64 sayfa, ebat: 20x13cm

  Lot No: 79

  Lot: 79

  BERLİN AYESTEFANOS KIBRIS MUAHEDENAMELERİ, 1324, Karabet Matbaası, 64 sayfa, ebat: 20x13cm

  TLSold
 • RİSALE-İ MEFKUD, Ali Haydar, 1316, Şirket-i Mürettibe Matbaası, 45 sayfa, ebat: 20x13cm

  Lot No: 80

  Lot: 80

  RİSALE-İ MEFKUD, Ali Haydar, 1316, Şirket-i Mürettibe Matbaası, 45 sayfa, ebat: 20x13cm

  TLSold
 • BİNBİR NİYET, Mehmed Gayur, 1928, Amedi Matbaası, 114 sayfa, ebat: 20x10cm

  Lot No: 81

  Lot: 81

  BİNBİR NİYET, Mehmed Gayur, 1928, Amedi Matbaası, 114 sayfa, ebat: 20x10cm

  TLSold
 • GIDA-YI RUH yahud CEP MECMUASI, 1311, Taş baskı, Matbaa-i Osmaniye, 544 sayfa, ebat: 20x14cm

  Lot No: 82

  Lot: 82

  GIDA-YI RUH yahud CEP MECMUASI, 1311, Taş baskı, Matbaa-i Osmaniye, 544 sayfa, ebat: 20x14cm

  TLSold
 • ED-DÜRRÜ'N-NÂZIMÎ, Havassü'l-Kurani'l-Azim, 1282, Taş baskı, 143 sayfa, ebat: 24x16cm

  Lot No: 83

  Lot: 83

  ED-DÜRRÜ'N-NÂZIMÎ, Havassü'l-Kurani'l-Azim, 1282, Taş baskı, 143 sayfa, ebat: 24x16cm

  TLSold
 • MUSTAFA KEMALLERİN KİTABI, Hâbil Adem,1926, Mahmud Bey Matbaası, 171 sayfa, ebat: 21x13cm

  Lot No: 84

  Lot: 84

  MUSTAFA KEMALLERİN KİTABI, Hâbil Adem,1926, Mahmud Bey Matbaası, 171 sayfa, ebat: 21x13cm

  TLSold
 • HALUK'UN DEFTERİ, Tevfik Fikret, 1327, Tanin Matbaası, özel baskı, ebat: 20x14cm

  Lot No: 85

  Lot: 85

  HALUK'UN DEFTERİ, Tevfik Fikret, 1327, Tanin Matbaası, özel baskı, ebat: 20x14cm

  TLSold
 • BEDREKA-İ ETİBBÂ, Doktor El-hac Hüseyin Efendi, 1288, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Matbaası, 375 sayfa, ebat: 23x14cm

  Lot No: 86

  Lot: 86

  BEDREKA-İ ETİBBÂ, Doktor El-hac Hüseyin Efendi, 1288, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Matbaası, 375 sayfa, ebat: 23x14cm

  TLSold
 • MUHAYYELÂT-I AZİZ EFENDİ, 1284, Mekteb-i Harbiye-i Şahane Matbaası, 239 sayfa, ebat: 22x13cm

  Lot No: 87

  Lot: 87

  MUHAYYELÂT-I AZİZ EFENDİ, 1284, Mekteb-i Harbiye-i Şahane Matbaası, 239 sayfa, ebat: 22x13cm

  TLSold
 • KONYA VİLAYETİ HALKİYAT VE HARSİYATI, Sadeddin Nüzhet, 1926, KONYA VİLAYET MATBAASI, 347 sayfa, ebat: 24x16cm

  Lot No: 88

  Lot: 88

  KONYA VİLAYETİ HALKİYAT VE HARSİYATI, Sadeddin Nüzhet, 1926, KONYA VİLAYET MATBAASI, 347 sayfa, ebat: 24x16cm

  TLSold
 • ŞAİR EŞREF'İN KÜLLİYÂTI, 1928, Evkaf Matbaası, 144 sayfa, ebat: 21x13cm

  Lot No: 89

  Lot: 89

  ŞAİR EŞREF'İN KÜLLİYÂTI, 1928, Evkaf Matbaası, 144 sayfa, ebat: 21x13cm

  TLSold
 • İLM-İ NÜCÛM, 1341, Ragıb Rıfkı, Cihan Matbaası, 56 sayfa, ebat: 21x13cm

  Lot No: 90

  Lot: 90

  İLM-İ NÜCÛM, 1341, Ragıb Rıfkı, Cihan Matbaası, 56 sayfa, ebat: 21x13cm

  TLSold
 • TEVHİD-İ KÂİNÂT, Ahmed Mikdad, 1331, Matbaa-i Hayriye, 88 sayfa, ebat: 17x12cm

  Lot No: 91

  Lot: 91

  TEVHİD-İ KÂİNÂT, Ahmed Mikdad, 1331, Matbaa-i Hayriye, 88 sayfa, ebat: 17x12cm

  TLSold
 • KÜÇÜK MEKTEBLİLERE OSMANLI TARİHİ, 1334, Şirket-i Mürettibe Matbaası, 48 sayfa, ebat: 23x14cm

  Lot No: 92

  Lot: 92

  KÜÇÜK MEKTEBLİLERE OSMANLI TARİHİ, 1334, Şirket-i Mürettibe Matbaası, 48 sayfa, ebat: 23x14cm

  TLSold
 • BİLUMUM MAKİNİSTLERİN İSTİFADESİNE HÂDİM MAKİNE DERSLERİ, 1330, Mahmud Bey Matbaası, 424 sayfa, ebat: 24x16cm

  Lot No: 93

  Lot: 93

  BİLUMUM MAKİNİSTLERİN İSTİFADESİNE HÂDİM MAKİNE DERSLERİ, 1330, Mahmud Bey Matbaası, 424 sayfa, ebat: 24x16cm

  TLSold
 • İLM-İ TEŞRÎH-İ TOPUGRAFİ, 2. Cilt, Hasan Mazhar, 1325, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Matbaası, 376-775. sayfalar, ebat: 26x16cm-ortopedi

  Lot No: 94

  Lot: 94

  İLM-İ TEŞRÎH-İ TOPUGRAFİ, 2. Cilt, Hasan Mazhar, 1325, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Matbaası, 376-775. sayfalar, ebat: 26x16cm-ortopedi

  TLSold
 • TÜRK KANUN-I MEDENİSİ ŞERHİ, Mustafa Reşid, 1926, Evkaf-ı İslamiye Matbaası, 331+226+372 sayfa, ebat: 24x16cm

  Lot No: 95

  Lot: 95

  TÜRK KANUN-I MEDENİSİ ŞERHİ, Mustafa Reşid, 1926, Evkaf-ı İslamiye Matbaası, 331+226+372 sayfa, ebat: 24x16cm

  TLSold
 • MENÂKIB-I HÜNERVERÂN, Mustafa Ali, 1926, Matbaa-i Amire, 133+92 sayfa, ebat: 24x16cm-Hattat Biyografisi

  Lot No: 96

  Lot: 96

  MENÂKIB-I HÜNERVERÂN, Mustafa Ali, 1926, Matbaa-i Amire, 133+92 sayfa, ebat: 24x16cm-Hattat Biyografisi

  TLSold
 • RUBAİYYAT-I ÖMER HAYYAM, Hüseyin Daniş- Rıza Tevfik, 1922, Evkaf Matbaası, 368 sayfa, ebat: 24x16cm

  Lot No: 97

  Lot: 97

  RUBAİYYAT-I ÖMER HAYYAM, Hüseyin Daniş- Rıza Tevfik, 1922, Evkaf Matbaası, 368 sayfa, ebat: 24x16cm

  TLSold
 • LÜGAT-I TIB, Fransızca'dan Türkçeye, Cemiyet-i Tıbbiye-i Osmaniye, 1106+57+40+12 sayfa, ebat: 22x15cm

  Lot No: 98

  Lot: 98

  LÜGAT-I TIB, Fransızca'dan Türkçeye, Cemiyet-i Tıbbiye-i Osmaniye, 1106+57+40+12 sayfa, ebat: 22x15cm

  TLSold
 • DİN-İ MÜBİN-İ İSLAM, Hacı Reşid Paşa, 5 CİLT TAKIM, 1328, Matbaa-i Hayriye, ebat: 21x13cm-ilk cildin 4 sayfası eksik

  Lot No: 99

  Lot: 99

  DİN-İ MÜBİN-İ İSLAM, Hacı Reşid Paşa, 5 CİLT TAKIM, 1328, Matbaa-i Hayriye, ebat: 21x13cm-ilk cildin 4 sayfası eksik

  TLSold
 • BÜYÜK ADAMLAR SERİSİ, 1. CİLT, 26 Forma, 26 kişi, 1927, Sebat Matbaası, ebat: 21x13cm

  Lot No: 100

  Lot: 100

  BÜYÜK ADAMLAR SERİSİ, 1. CİLT, 26 Forma, 26 kişi, 1927, Sebat Matbaası, ebat: 21x13cm

  TLSold
 • MUSAVVER TARİH-İ HARB, Vecihi ve Rüfekası, 1315, İkdam Matbaası, 301 sayfa, ebat: 32x22cm-Es-sultan ibni's-Sultan el-gazi Abdülhamid Han-ı sâni hazretlerinin zaman-ı sa'd-iktirân-ı zıllullâhîlerinde 1314 sene-i hicriyye ve 1313 sene-i Rumiye ve 1897 sene-i efrenciyesinde Devlet-i Osmaniye ile hükümet-i Yunaniye arasında ser-nümâ-yı zuhûr olup tarih-i millîmize bir mebhas-i mühim muzafferiyet-bahş ve ilave eyleyen vak'a-i ahîreye kaleme alınmıştır.

  Lot No: 101

  Lot: 101

  MUSAVVER TARİH-İ HARB, Vecihi ve Rüfekası, 1315, İkdam Matbaası, 301 sayfa, ebat: 32x22cm-Es-sultan ibni's-Sultan el-gazi Abdülhamid Han-ı sâni hazretlerinin zaman-ı sa'd-iktirân-ı zıllullâhîlerinde 1314 sene-i hicriyye ve 1313 sene-i Rumiye ve 1897 sene-i efrenciyesinde Devlet-i Osmaniye ile hükümet-i Yunaniye arasında ser-nümâ-yı zuhûr olup tarih-i millîmize bir mebhas-i mühim muzafferiyet-bahş ve ilave eyleyen vak'a-i ahîreye kaleme alınmıştır.

  TLSold
 • TARİH-İ UMUMİ, Ahmed Refik, Tarih-i Kadim Kurun-ı vusta, 1926, Milli Matbaa, 624 sayfa, ebat: 24x16cm

  Lot No: 102

  Lot: 102

  TARİH-İ UMUMİ, Ahmed Refik, Tarih-i Kadim Kurun-ı vusta, 1926, Milli Matbaa, 624 sayfa, ebat: 24x16cm

  TLSold
 • ŞERH-İ DÜRR-İ YEKTÂ, 1309, Matbaa-i Osmaniye, 211 sayfa, ebat: 24x16cm

  Lot No: 103

  Lot: 103

  ŞERH-İ DÜRR-İ YEKTÂ, 1309, Matbaa-i Osmaniye, 211 sayfa, ebat: 24x16cm

  TLSold
 • DİVAN-I ŞEM'İ, Taş baskı, 64 sayfa, ebat: 24x16cm

  Lot No: 104

  Lot: 104

  DİVAN-I ŞEM'İ, Taş baskı, 64 sayfa, ebat: 24x16cm

  TLSold
 • YENİ USÛL DEFTERİ, 1338, Matbaa-i Amire, 195 sayfa, ebat: 21x13cm-yorgun

  Lot No: 105

  Lot: 105

  YENİ USÛL DEFTERİ, 1338, Matbaa-i Amire, 195 sayfa, ebat: 21x13cm-yorgun

  TLSold
 • ERKEK- KIZ LA GARÇONNE, 1341, Mahmud Bey matbaası, 287 sayfa, ebat: 23x15cm

  Lot No: 106

  Lot: 106

  ERKEK- KIZ LA GARÇONNE, 1341, Mahmud Bey matbaası, 287 sayfa, ebat: 23x15cm

  TLSold
 • GÜZEL YAZILAR, 1. CİLT, 1338, Matbaa-i Amire, 142 sayfa, ebat: 23x16cm

  Lot No: 107

  Lot: 107

  GÜZEL YAZILAR, 1. CİLT, 1338, Matbaa-i Amire, 142 sayfa, ebat: 23x16cm

  TLSold
 • TEKMİLE-İ TERCÜME-İ TARİKAT-I MUHAMMEDİYE, 1308, Matbaa-i Amire, 445 sayfa, ebat: 24x16cm-ciltten ayrık haliyle

  Lot No: 108

  Lot: 108

  TEKMİLE-İ TERCÜME-İ TARİKAT-I MUHAMMEDİYE, 1308, Matbaa-i Amire, 445 sayfa, ebat: 24x16cm-ciltten ayrık haliyle

  TLSold
 • MENÂKIB-I ÇEHÂR-I YÂR-I GÜZİN, Şemseddin Sivasi, 1312, Mekteb-i Sanayi-i Şahane matbaası, 145 sayfa, ebat: 24x16cm-kapağın kenarı kopuk

  Lot No: 109

  Lot: 109

  MENÂKIB-I ÇEHÂR-I YÂR-I GÜZİN, Şemseddin Sivasi, 1312, Mekteb-i Sanayi-i Şahane matbaası, 145 sayfa, ebat: 24x16cm-kapağın kenarı kopuk

  TLSold
 • TÜRKLERE ALMANCA SARF, Deutsche Grammatik für Türken, 1927 baskısı, 136 sayfa, ebat: 24x16cm

  Lot No: 110

  Lot: 110

  TÜRKLERE ALMANCA SARF, Deutsche Grammatik für Türken, 1927 baskısı, 136 sayfa, ebat: 24x16cm

  TLSold
 • EVDE AŞCIBAŞI KADIN yahud MÜKEMMEL YEMEK KİTABI, Aşçıbaşı Tosun, 1921, Necm-i İstikbal Matbaası, 368 sayfa, ebat: 21x14cm-biraz yorgun

  Lot No: 111

  Lot: 111

  EVDE AŞCIBAŞI KADIN yahud MÜKEMMEL YEMEK KİTABI, Aşçıbaşı Tosun, 1921, Necm-i İstikbal Matbaası, 368 sayfa, ebat: 21x14cm-biraz yorgun

  TLSold
 • ANGLASAKSON KİLİSESİNE CEVAP, Şeyh Abdülaziz Çavuş, 1341, Evkaf-ı İslamiye Matbaası, 290 sayfa, 2- EL-CEVABÜ'S-SEDÎD Fİ BEYÂNİ'D-DİNİ'T-TEVHÎD, İzmirli İsmail Hakkı, 1341, ANKARA Ali Şükrü Matbaası, 278 sayfa, ebat: 21x13cm-ciltten çıkmış haliyle

  Lot No: 112

  Lot: 112

  ANGLASAKSON KİLİSESİNE CEVAP, Şeyh Abdülaziz Çavuş, 1341, Evkaf-ı İslamiye Matbaası, 290 sayfa, 2- EL-CEVABÜ'S-SEDÎD Fİ BEYÂNİ'D-DİNİ'T-TEVHÎD, İzmirli İsmail Hakkı, 1341, ANKARA Ali Şükrü Matbaası, 278 sayfa, ebat: 21x13cm-ciltten çıkmış haliyle

  TLSold
 • TÜRKÇE HUTBE, 1928, Evkaf Matbaası, 269 sayfa, ebat: 19x13cm

  Lot No: 113

  Lot: 113

  TÜRKÇE HUTBE, 1928, Evkaf Matbaası, 269 sayfa, ebat: 19x13cm

  TLSold
 • MEŞÂHİR-İ İSLAM, 2. CİLT, 1301, Mihran Matbaası, 447-843. sayfalar, ebat: 19x12cm

  Lot No: 114

  Lot: 114

  MEŞÂHİR-İ İSLAM, 2. CİLT, 1301, Mihran Matbaası, 447-843. sayfalar, ebat: 19x12cm

  TLSold
 • MUSAHHAH MEVLİD-İ ŞERİF, 1327, Mahmud Bey Matbaası, 30 sayfa, ebat: 20x13cm

  Lot No: 115

  Lot: 115

  MUSAHHAH MEVLİD-İ ŞERİF, 1327, Mahmud Bey Matbaası, 30 sayfa, ebat: 20x13cm

  TLSold
 • NUMUNE-İ EDEBİYAT-I OSMANİYE VE MALUMAT-I FENNİYE, 1312, Aramyan Matbaası, 112 sayfa, ebat: 21x13cm

  Lot No: 116

  Lot: 116

  NUMUNE-İ EDEBİYAT-I OSMANİYE VE MALUMAT-I FENNİYE, 1312, Aramyan Matbaası, 112 sayfa, ebat: 21x13cm

  TLSold
 • GÜLİSTAN, Sadi Şirazi, 1313, Hacı Hüseyin Efendi matbaası, 208 sayfa, ebat: 18x12cm

  Lot No: 117

  Lot: 117

  GÜLİSTAN, Sadi Şirazi, 1313, Hacı Hüseyin Efendi matbaası, 208 sayfa, ebat: 18x12cm

  TLSold
 • BALTACI MEHMED PAŞA ve BÜYÜK PETRO, Ahmed Refik, 1327, Matbaa-i Hayriye, 116 sayfa, ebat: 18x12cm

  Lot No: 118

  Lot: 118

  BALTACI MEHMED PAŞA ve BÜYÜK PETRO, Ahmed Refik, 1327, Matbaa-i Hayriye, 116 sayfa, ebat: 18x12cm

  TLSold
 • OSMANLICA 11 KİTAP-1- BAHAR ÇİÇEKLERİ, Andelib Faik Esad, 1310, Asaduryan Matbaası, 48 sayfa, 2- REY'AN, İbni'l-Hamdi Atıf, 1315, Mahmud Bey matbaası, 24 sayfa, 3- RAVZA, Midhat Bahari, 1314, Malumat matbaası, 29 sayfa, 4- SÂNİHÂT, Süleyman Asaf Bey, 131, Mahmud bey matbaası, 72 sayfa, 5- HEVES ETTİM, Nabizade Nazım, 1302, Mihran Matbaası, 75 sayfa, 6- SABAH-I İNŞİRAH, Abdülkerim Sabit, 1302, Mihran Matbaası, 77 sayfa, 7- GÜLBİN, Andelib, 1318, Asır matbaası, 27 sayfa, 8- GEHVARE-İ EDEB, Mehmed Rifat, 1314, Ahter Matbaası, 19 sayfa, 9- BEYTÜ'L-HAZAN, Feraizcizade Osman Faiz, 1314, Yevanaki Penayutidis matbaası, 44 sayfa, 10- GÜZEL SÖZLER, Mehmed Ziver, 1306, Cemal Ef. matbaası, 42 sayfa, 11- RAMAZAN BAHÇESİ, İbni Ömer Cevdet, 1308, Kasbar matbaası, 29 sayfa, ebat: 17x12cm

  Lot No: 119

  Lot: 119

  OSMANLICA 11 KİTAP-1- BAHAR ÇİÇEKLERİ, Andelib Faik Esad, 1310, Asaduryan Matbaası, 48 sayfa, 2- REY'AN, İbni'l-Hamdi Atıf, 1315, Mahmud Bey matbaası, 24 sayfa, 3- RAVZA, Midhat Bahari, 1314, Malumat matbaası, 29 sayfa, 4- SÂNİHÂT, Süleyman Asaf Bey, 131, Mahmud bey matbaası, 72 sayfa, 5- HEVES ETTİM, Nabizade Nazım, 1302, Mihran Matbaası, 75 sayfa, 6- SABAH-I İNŞİRAH, Abdülkerim Sabit, 1302, Mihran Matbaası, 77 sayfa, 7- GÜLBİN, Andelib, 1318, Asır matbaası, 27 sayfa, 8- GEHVARE-İ EDEB, Mehmed Rifat, 1314, Ahter Matbaası, 19 sayfa, 9- BEYTÜ'L-HAZAN, Feraizcizade Osman Faiz, 1314, Yevanaki Penayutidis matbaası, 44 sayfa, 10- GÜZEL SÖZLER, Mehmed Ziver, 1306, Cemal Ef. matbaası, 42 sayfa, 11- RAMAZAN BAHÇESİ, İbni Ömer Cevdet, 1308, Kasbar matbaası, 29 sayfa, ebat: 17x12cm

  TLSold
 • ŞİMŞEK, Peyami Safa, Suhulet Kütüphanesi, 396 sayfa, ebat: 21x13cm

  Lot No: 120

  Lot: 120

  ŞİMŞEK, Peyami Safa, Suhulet Kütüphanesi, 396 sayfa, ebat: 21x13cm

  TLSold
 • SİYELKÛTÎ ALE'T-TASAVVURÂT, 1276, Matbaa-i Amire, 244 sayfa, ebat: 24x16cm

  Lot No: 121

  Lot: 121

  SİYELKÛTÎ ALE'T-TASAVVURÂT, 1276, Matbaa-i Amire, 244 sayfa, ebat: 24x16cm

  TLSold
 • KİTAB-I YILDIZNAME, Taş baskı, 40 sayfa, ebat: 24x16cm-son sayfa yorgun

  Lot No: 122

  Lot: 122

  KİTAB-I YILDIZNAME, Taş baskı, 40 sayfa, ebat: 24x16cm-son sayfa yorgun

  TLSold
 • TANRI'YA DUA, 1340, Matbaa-i Amire, 15 sayfa, ebat: 20x14cm

  Lot No: 123

  Lot: 123

  TANRI'YA DUA, 1340, Matbaa-i Amire, 15 sayfa, ebat: 20x14cm

  TLSold
 • HAZİNETÜ'L-ESRAR, 1329 Mısır baskısı, 296 sayfa, ebat: 21x13cm

  Lot No: 124

  Lot: 124

  HAZİNETÜ'L-ESRAR, 1329 Mısır baskısı, 296 sayfa, ebat: 21x13cm

  TLSold
 • TERCÜME-İ EVRAD-I ES'ADİYE, Erzurumi İsmail Hakkı, 1338, Matbaa-i Amire, 68 sayfa, ebat: 21x13cm

  Lot No: 125

  Lot: 125

  TERCÜME-İ EVRAD-I ES'ADİYE, Erzurumi İsmail Hakkı, 1338, Matbaa-i Amire, 68 sayfa, ebat: 21x13cm

  TLSold
 • ALMANCA'DAN TÜRKÇE'YE YENİ CEP LÜGATI, 1915, Şems Matbaası, 412 sayfa, ebat: 14x10cm

  Lot No: 126

  Lot: 126

  ALMANCA'DAN TÜRKÇE'YE YENİ CEP LÜGATI, 1915, Şems Matbaası, 412 sayfa, ebat: 14x10cm

  TLSold
 • TEFSİR-İ TİBYAN, 2 CİLT TAKIM, 1266, BULAK MATBAASI, 378+496 sayfa, ebat: 33x23cm

  Lot No: 127

  Lot: 127

  TEFSİR-İ TİBYAN, 2 CİLT TAKIM, 1266, BULAK MATBAASI, 378+496 sayfa, ebat: 33x23cm

  TLSold
 • TELHİS ŞERHİ, Düsuki, 2. CİLT, 1276, Matbaa-i Amire, 493 sayfa, ebat: 30x20cm

  Lot No: 128

  Lot: 128

  TELHİS ŞERHİ, Düsuki, 2. CİLT, 1276, Matbaa-i Amire, 493 sayfa, ebat: 30x20cm

  TLSold
 • TOKAT NİKSAR ZİLE TURHAL PAZAR AMASYA VİLAYET KAZA VE NAHİYE MERKEZLERİNDEKİ KİTABELER, İsmail Hakkı (Uzunçarşılı), 1927, 160 sayfa+ 49 sayfa, ebat: 32x24cm

  Lot No: 129

  Lot: 129

  TOKAT NİKSAR ZİLE TURHAL PAZAR AMASYA VİLAYET KAZA VE NAHİYE MERKEZLERİNDEKİ KİTABELER, İsmail Hakkı (Uzunçarşılı), 1927, 160 sayfa+ 49 sayfa, ebat: 32x24cm

  TLSold
 • SANAYİ' PROJELERİ, Ahmed Şerif, 1339, Ahmed İhsan ve Şürekası, 109 sayfa, ebat: 24x15cm

  Lot No: 130

  Lot: 130

  SANAYİ' PROJELERİ, Ahmed Şerif, 1339, Ahmed İhsan ve Şürekası, 109 sayfa, ebat: 24x15cm

  TLSold
 • ÇİFTÇİLİK, 880 sayfa, ebat: 20x15cm, künye sayfası eksik

  Lot No: 131

  Lot: 131

  ÇİFTÇİLİK, 880 sayfa, ebat: 20x15cm, künye sayfası eksik

  TLSold
 • OSMANLICA 2 KİTAP: 1- TEZAD, İzzet Melih, 1919, Sabah Matbaası, 254 sayfa, 2- KÜLLİYAT-I ZİYA PAŞA, 1924, Yeni Matbaa, 304 sayfa, ebat: 18x12cm

  Lot No: 132

  Lot: 132

  OSMANLICA 2 KİTAP: 1- TEZAD, İzzet Melih, 1919, Sabah Matbaası, 254 sayfa, 2- KÜLLİYAT-I ZİYA PAŞA, 1924, Yeni Matbaa, 304 sayfa, ebat: 18x12cm

  TLSold
 • KİTAB-I MUKADDES yani AHD-İ ATİK VE AHD-İ CEDİD, 1922, Agob Matyosyan Matbaası, 1100+334 sayfa, 16x12cm

  Lot No: 133

  Lot: 133

  KİTAB-I MUKADDES yani AHD-İ ATİK VE AHD-İ CEDİD, 1922, Agob Matyosyan Matbaası, 1100+334 sayfa, 16x12cm

  TLSold
 • OSMANLICA 4 KİTAP: 1- Erenlerin Bağından, Yakub Kadri, 1928, 63 sayfa, 2- FEMİNİZM ALEM-İ NİSVAN, Baha Tevfik, 85 sayfa, 3- VAHDET-İ MEVCUD, Baha Tevfik- Ahmed Nebi, 88 sayfa, 4- GÖZLERİN AŞKI, Mehmed Rauf, 1924, 110 sayfa, ebat: 17x12cm

  Lot No: 134

  Lot: 134

  OSMANLICA 4 KİTAP: 1- Erenlerin Bağından, Yakub Kadri, 1928, 63 sayfa, 2- FEMİNİZM ALEM-İ NİSVAN, Baha Tevfik, 85 sayfa, 3- VAHDET-İ MEVCUD, Baha Tevfik- Ahmed Nebi, 88 sayfa, 4- GÖZLERİN AŞKI, Mehmed Rauf, 1924, 110 sayfa, ebat: 17x12cm

  TLSold
 • SERGÜZEŞT, Samipaşazade Sezai, 1924, İstanbul, 125 sayfa, ebat: 17x12cm-ciltsiz, bazı sayfalar kenarlarından kesik

  Lot No: 135

  Lot: 135

  SERGÜZEŞT, Samipaşazade Sezai, 1924, İstanbul, 125 sayfa, ebat: 17x12cm-ciltsiz, bazı sayfalar kenarlarından kesik

  TLSold
 • TERCÜME-İ RİSALE-İ HAMİDİYE, Hüseyin el-Cisr Efendi, 2. Cilt, 1307 baskısı, 676+27 sayfa, ebat: 14x11cm

  Lot No: 136

  Lot: 136

  TERCÜME-İ RİSALE-İ HAMİDİYE, Hüseyin el-Cisr Efendi, 2. Cilt, 1307 baskısı, 676+27 sayfa, ebat: 14x11cm

  TLSold
 • EYYÛB (Mezamir), 1912, Boyaciyan Agob Matbaası, 77 sayfa, ebat: 12x10cm

  Lot No: 137

  Lot: 137

  EYYÛB (Mezamir), 1912, Boyaciyan Agob Matbaası, 77 sayfa, ebat: 12x10cm

  TLSold
 • MUALLİM MUSTEL, Aleksandre Dumas, 1311, Dersaadet, 654 sayfa, ebat: 15x10cm

  Lot No: 138

  Lot: 138

  MUALLİM MUSTEL, Aleksandre Dumas, 1311, Dersaadet, 654 sayfa, ebat: 15x10cm

  TLSold
 • AHD-İ CEDİD yani İNCİL-İ ŞERİF, 1895, Boyaciyan Agob Matbaası, 600 sayfa, ebat: 14x10cm

  Lot No: 139

  Lot: 139

  AHD-İ CEDİD yani İNCİL-İ ŞERİF, 1895, Boyaciyan Agob Matbaası, 600 sayfa, ebat: 14x10cm

  TLSold
 • KİTAB-I MUKADDES yani AHD-İ ATİK VE AHD-İ CEDİD, 1920, Agob Matosyan Matbaası, 1124+334 sayfa, ebat: 16x12cm

  Lot No: 140

  Lot: 140

  KİTAB-I MUKADDES yani AHD-İ ATİK VE AHD-İ CEDİD, 1920, Agob Matosyan Matbaası, 1124+334 sayfa, ebat: 16x12cm

  TLSold
 • AHTERÎ-İ KEBİR, 1271, Matbaa-i Amire, 711 sayfa, ebat: 26x18cm-ilk 8 sayfa elle tamamlanmış

  Lot No: 141

  Lot: 141

  AHTERÎ-İ KEBİR, 1271, Matbaa-i Amire, 711 sayfa, ebat: 26x18cm-ilk 8 sayfa elle tamamlanmış

  TLSold
 • ABDÜLHAMİD-İ SANİ VE DEVR-İ SALTANATI, 2. CİLT, 1327, Kütübhane-i İslam ve Askeri, 400-800. sayfalar, ebat: 24x16cm

  Lot No: 142

  Lot: 142

  ABDÜLHAMİD-İ SANİ VE DEVR-İ SALTANATI, 2. CİLT, 1327, Kütübhane-i İslam ve Askeri, 400-800. sayfalar, ebat: 24x16cm

  TLSold
 • İDARE VE MUHASEBE-İ ASKERİYE NİZAMNAMESİ, 1310 baskısı, 462 sayfa, ebat: 26x18cm

  Lot No: 143

  Lot: 143

  İDARE VE MUHASEBE-İ ASKERİYE NİZAMNAMESİ, 1310 baskısı, 462 sayfa, ebat: 26x18cm

  TLSold
 • SIRAT-I MÜSTAKİM, 1-2. CİLTLER, 1-52. Sayılar, 1326, ebat: 32x25cm, orijinal cildinde

  Lot No: 144

  Lot: 144

  SIRAT-I MÜSTAKİM, 1-2. CİLTLER, 1-52. Sayılar, 1326, ebat: 32x25cm, orijinal cildinde

  TLSold
 • ADÂBÜ'L-MÜRİD, Muhyiddin Arabî, 1310, Mahmud Bey matbaası, 52 sayfa, ebat: 16x12cm

  Lot No: 145

  Lot: 145

  ADÂBÜ'L-MÜRİD, Muhyiddin Arabî, 1310, Mahmud Bey matbaası, 52 sayfa, ebat: 16x12cm

  TLSold
 • ANNA KARANİN, Tolstoy, 4. CİLT, 1026-1342. Sayfalar, ebat: 17x12cm

  Lot No: 146

  Lot: 146

  ANNA KARANİN, Tolstoy, 4. CİLT, 1026-1342. Sayfalar, ebat: 17x12cm

  TLSold
 • MUHAVERE-İ RİND Ü ZÂHİD, Fuzuli, 1285, Tasvir-i Efkar Matbaası, 135 sayfa, 16x11cm

  Lot No: 147

  Lot: 147

  MUHAVERE-İ RİND Ü ZÂHİD, Fuzuli, 1285, Tasvir-i Efkar Matbaası, 135 sayfa, 16x11cm

  TLSold
 • SADULLAH PAŞA yahud MEZARDAN NİDA, Mehmed Galib Bey, 1909, Matbaa-i Ebüzziya, 124 sayfa, ebat: 18x10cm

  Lot No: 148

  Lot: 148

  SADULLAH PAŞA yahud MEZARDAN NİDA, Mehmed Galib Bey, 1909, Matbaa-i Ebüzziya, 124 sayfa, ebat: 18x10cm

  TLSold
 • ÇOŞİMA MUHAREBESİ, Mütercimi: M. Nahid, 1328, Matbaa-i Hayriye ve Şürekası, 103 sayfa, ebat: 18x12cm

  Lot No: 149

  Lot: 149

  ÇOŞİMA MUHAREBESİ, Mütercimi: M. Nahid, 1328, Matbaa-i Hayriye ve Şürekası, 103 sayfa, ebat: 18x12cm

  TLSold
 • LÜGAT-I TARİHİYE VE COĞRAFİYE, 1. CİLT, Ahmed Rifat Efendi, 1299, Mahmud Beğ Matbaası, 351 sayfa, ebat: 24x16cm

  Lot No: 150

  Lot: 150

  LÜGAT-I TARİHİYE VE COĞRAFİYE, 1. CİLT, Ahmed Rifat Efendi, 1299, Mahmud Beğ Matbaası, 351 sayfa, ebat: 24x16cm

  TLSold
 • USUL-İ MUHAKEMÂT-I CEZAİYYE, Abdülhalik, 3 CİLT, 1323, Cihan Matbaası, 1010 Sayfa, ebat: 21x14cm

  Lot No: 151

  Lot: 151

  USUL-İ MUHAKEMÂT-I CEZAİYYE, Abdülhalik, 3 CİLT, 1323, Cihan Matbaası, 1010 Sayfa, ebat: 21x14cm

  TLSold
 • DICTIONNAIRE DE L'ACADEMIE FRANÇAISE, 2. CİLT, 1835, Paris, 961 sayfa, orijinal deri cildinde ebat: 26x24cm

  Lot No: 152

  Lot: 152

  DICTIONNAIRE DE L'ACADEMIE FRANÇAISE, 2. CİLT, 1835, Paris, 961 sayfa, orijinal deri cildinde ebat: 26x24cm

  TLSold
 • TERCÜME-İ MUKADDİME-İ İBNİ HALDUN, 1275, Matbaa-i Amire, 352 sayfa, ebat: 26x16cm

  Lot No: 153

  Lot: 153

  TERCÜME-İ MUKADDİME-İ İBNİ HALDUN, 1275, Matbaa-i Amire, 352 sayfa, ebat: 26x16cm

  TLSold
 • KELAM-I ŞERİF, 1886, KAZAN BASKISI, 423 sayfa, ebat: 33x21cm-Arka kapak yok

  Lot No: 154

  Lot: 154

  KELAM-I ŞERİF, 1886, KAZAN BASKISI, 423 sayfa, ebat: 33x21cm-Arka kapak yok

  TLSold
 • KAMUS-I TÜRKİ, Şemseddin Sami, 2 CİLT TAKIM, 1317, İkdam Matbaası, ebat: 26x16cm-Sultan Abdülhamid'in 25. yıl cülusu baskısı

  Lot No: 155

  Lot: 155

  KAMUS-I TÜRKİ, Şemseddin Sami, 2 CİLT TAKIM, 1317, İkdam Matbaası, ebat: 26x16cm-Sultan Abdülhamid'in 25. yıl cülusu baskısı

  TLSold
 • TERCÜME-İ RİSALE-İ HÂLİDİYYE, 1265, BULAK MATBAASI, 53 sayfa, ebat: 21x14cm

  Lot No: 156

  Lot: 156

  TERCÜME-İ RİSALE-İ HÂLİDİYYE, 1265, BULAK MATBAASI, 53 sayfa, ebat: 21x14cm

  TLSold
 • MECMAU'L-ENHUR Fİ ŞERHİ MÜLTEKA'L-EBHUR, 1. CİLT, 676 sayfa, ebat: 26x18cm

  Lot No: 157

  Lot: 157

  MECMAU'L-ENHUR Fİ ŞERHİ MÜLTEKA'L-EBHUR, 1. CİLT, 676 sayfa, ebat: 26x18cm

  TLSold
 • KUR'AN-I KERİM, Hafız Osman Hattı, 1332, Taş baskı, Cüzler olarak ciltlenmiş, ebat: 27x17cn

  Lot No: 158

  Lot: 158

  KUR'AN-I KERİM, Hafız Osman Hattı, 1332, Taş baskı, Cüzler olarak ciltlenmiş, ebat: 27x17cn

  TLSold
 • MUSHAF-I ŞERİF (Asitane Mushafı), Mısır baskısı, orijinal deri cildinde, ebat: 11x7cm

  Lot No: 159

  Lot: 159

  MUSHAF-I ŞERİF (Asitane Mushafı), Mısır baskısı, orijinal deri cildinde, ebat: 11x7cm

  TLSold
 • TARİH-İ BONAPART, 1249, BULAK MATBAASI, 176+154 sayfa, ebat: 26x18cm

  Lot No: 160

  Lot: 160

  TARİH-İ BONAPART, 1249, BULAK MATBAASI, 176+154 sayfa, ebat: 26x18cm

  TLSold